Het beste middel tegen depressie

Hier en nu jezelf volledig in alles ervaren. Dat wat al is ondergaan, zonder enig verzet. Voel wat je voelt, zie wat je ziet, hoor wat je hoort,… Zonder enig verzet. De ervaring is reeds het geval, dus zoek niet naar een bepaalde ervaring!
Als jouw vingers de toetsen van het toetsenbord aanraken, voel dat dan bewust: laat je bewustzijn er naar toegaan! Dat is alles,…
Onderwerp je geest op die manier! Een depressie is niets anders dan dat jouw geest in een kolk van depressie zit.
Laat je aandacht gaan, naar wat je al ervaart. Wees zintuiglijk volledig spontaan aanwezig. Een bloem bloemt. Een vogel zingt. Een mens leeft. Laat dat niet aan je bewustzijn ontsnappen.
Ga naar binnen. Wees aanwezig, Wees gevoelig. Wees open.
Wees geen zombie.

nature-3294681_640

Advertenties

Hier en nu

Voel je wat je voelt? Zie je wat je ziet? Ruik je wat je ruikt? Hoor je wat je hoort?… Maakt niet uit wat. Je hoeft ook nergens naar te zoeken: want de ervaring is reeds het geval?
Is er contact? Ben je hier en nu?

tree-736877_640

Genezen

Wie wil er niet genezen worden bij geestelijke en/of lichamelijke klachten?
Healing is welkom!
We hebben artsen, psychotherapeuten, medicijnen,… waar we dan hulp bij zoeken, nietwaar?
Sommige mensen zoeken eerst hun hulp bij God. Zien God als de ware genezer!
Ja, je kunt altijd eerst bij God aankloppen… voor dat je bijvoorbeeld naar je huisarts gaat. Je kunt zelfs Zijn zegen vragen over zulk bezoek aan je huisarts!
Voorbeelden van geestelijke genezing vind je ook op deze website: https://www.goddelijkegenezing.org/

stethoscope-1584223_640

Een Martha of Maria zijn?…

Zij luisterde naar zijn woord. Zij was een leerling, hij was de leraar. Geen timmerman die graag een bakkie koffie wilde!
Zijn christenen van tegenwoordig nog wel echte leerlingen (discipelen)? Of houden zij zich liever bezig met politiek en zogenaamde goede werken?
Lees hier voor jezelf een tekst uit het Nieuwe Testament uit het leven van Jezus:

‘Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
En zij had een zuster die Maria heette, die  ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen,  dat niet van haar zal worden afgenomen.’ – Lukas 10:38-42 HSV

dirt-1867123_640

CBD – olie

Het een en ander over CBD (cannabidiol):
Deze stof komt voor in de cannabis sativa plant. CBD is volkomen natuurlijk.
Van CBD word je niet high, er zit geen THC in! Het is dus geen zogenaamde wiet-olie!
Je kunt je van CBD-olie wel lekker rustig voelen. Het werkt niet verslavend.

Jellinek zegt het volgende:

‘CBD wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt vanwege de voordelen die mensen ervan ervaren. Zo zou het helpen tegen verschillende klachten zoals: slaapproblemen, angstaanvallen, epilepsie, chronische pijn, psychoses en meer.

Uit een aantal studies bleek dat CBD helpt tegen epileptische aanvallen. Ook zou het angst remmen. Het lijkt verder ook te helpen tegen misselijkheid en mogelijk bij reumatoïde artritis. Het wetenschappelijk bewijs is nog niet sluitend voor alle toepassingen. Echter blijkt uit anekdotisch bewijs wel dat cannabis olie voordelen kan hebben voor sommige mensen.’
(Bron: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-cbd/.)

‘Tips voor wanneer je besluit CBD-olie te gebruiken:

  • Koop de CBD-olie via een betrouwbare bron. Zorg dat er in ieder geval geen of heel weinig THC in zit. Dit kan erg moeilijk te controleren zijn. Uit steekproeven waarbij samples zijn getest bleek dat een zeer groot deel niet bevatte wat er op het label stond. Soms zat er helemaal geen CBD in, en soms zat er zelfs THC in terwijl dit niet werd benoemd. Dit kan vervelende risico’s met zich meebrengen.
  • Begin met een lage dosis en bouw dit langzaam op tot dat je denkt een gewenst effect te hebben.
  • Lees goed alle fora op internet en kijk wat de ervaringen zijn van anderen.
  • Overleg altijd eerst met je huisarts/apotheker en blijf dit ook doen. Als de CBD aanslaat kan je eventueel de dosering van de andere medicatie verlagen.
  • Wees extra voorzichtig met andere verdovende middelen zoals alcohol, benzodiazepines of opiaten. CBD-olie kan ook licht sederend werken, dit kan elkaars effect versterken. Pas dus extra op in het verkeer.
  • Als je geen effect merkt, stop er dan ook weer mee. Het werkt helaas niet voor iedereen in alle gevallen.’

(Bron: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/risicos-cbd-olie-cannabis-olie/.)

Enkele adressen voor CBD-olie: https://www.medihemp.nl/  +  https://jacob-hooy.nl/

cbd-oil-2072210_640