God is alles

GOD IS ALLES
En Kan Jij Dat Handelen?

25/7/21
Is God echt alles?
Ook het kwaadaardige in ons leven?
Dus plotselinge verlies van een dierbare op een meest verschrikkelijke manier. Is dat dan Gods wil?

Als God alles is.
Als jij alles bent.
Waar zijn dan nog je weerstanden naar dit moment?

Is alles wat jou overkomt in Gods hand?

God is jouw gedachten, gevoelens en handelen.
Maar ook dat van jouw zogeheten tegenstander.
Alles is in Zijn hand.
Dank God voor de goede afloop.
‘U bent ook mijn tegenstander en ik vertrouw op een goede uitkomst. Want! ‘U bent tot Zegen. Amen.’

U bent mijn kiespijn, jeuk, gekriebel, lust, dorst, pijn, verdriet, angst, afgunst, kwaadheid,…
U bent mijn (tand)arts, u bent mijn medicijn, u bent mijn eten en drinken,…

Ik denk zo graag aan U, dat U daarom alles voor mij bent.

26/7
God is alles.
Zo kun je leren kijken naar jezelf zonder enige weerstand.
De geest van goed-en-kwaad doet er dan niet meer aan toe.
Je bent dan volkomen open en alert aanwezig, nietwaar?

Met: God is alles. Schakel ik zowel al het zogenaamde goede en zogenaamde kwade uit in mijn leven.
Dan is alles gewoon, zoals het is, lijkt me!
Ook het succes denken en geen-succes denken.

Leef ik nu als een idioot; volkomen losgeslagen?

Ik geloof het niet. Omdat je het Inzicht van dat God alles is, niet echt met heel je wezen kan begrijpen en zo aanvaarden, als je namelijk (nog) een idioot bent.

Ik at geen vlees, zal ik nu dan wel vlees eten?
Ik beschouw zoiets als een keuze.
Zal ik nu dan op naaldhakken gaan lopen?
Mijn persoon heeft al heel lang geen boodschap meer aan vlees eten.
Daarbij wordt/werd niets onderdrukt, geloof/denk ik!

Als God alles is.
Dan heb je voor alles aandacht!
God is intelligentie, dat voorbij goed-en-kwaad ligt.
Hier en nu wordt gezien wat deugt of niet: niet vanuit het verleden, welk verleden dan ook.
Alleen zij die het vrije zicht missen hebben het verleden en de traditie nodig om juist te kunnen handelen.

Pas als je alles weet van een bepaalde situatie, kun je achteraf zeggen, dat het zinvol of zinloos was een bepaalde actie.

‘Ik zal niet doden’ is relatief in bepaalde situaties, lijkt mij!

Maar welk intelligent wezen zal iemand willen doden?

Zowel de Boeddha als de Christus predikten geweldloosheid.
Maar veroordeelden zij de moordenaars?
Christus zei zelfs: Bid voor hen die jou haten!
En de Boeddha zei: Haat verdrijft nimmer haat.

God wil zegenen en niet oordelen.
Alleen mensen willen oordelen.

God is alles:
Is de natuur.
Daar hebben mensen het dan niet moeilijk mee.
Maar als je dan vervolgens in de prachtige natuur een stuk plastic vindt, is dat dan ook God?
In mijn ogen wel. Want zonder God bestaat er namelijk niets.
Zonder bewustzijn is er niets. Denk je van wel – hoe weet je dat dan?

Bewustzijn is alles.
God is alles.
Iets uitsluiten is geen bewustzijn.
Is geen keuzeloos gewaarzijn.

27/7
Als God alles is, is er dan wel God?
Als alles namelijk wit is, hoe onderscheidt wit zich dan nog?
Kennen we wit immers niet omdat we ook zwart kennen?

Als alles God is, valt God toch weg? Want als God ook al mijn gedachten is, welke gedachte is dan nog specifiek ‘God’?

Als God alles is. Is God alles en niets.
Is God het geziene en ongeziene.

God is de heilige en de zondaar.
De agent en de crimineel.
Het licht en de diepste duisternis.
De zieke en het medicijn.

Als God alles is: maakt alles en niets uit. Dan ben ik God. Maar alles is dan ook God. Et cetera.

God is alles, dus ook een broodje poep!
Maar… ik houd niet van een broodje poep!
(PS Trouwens met deze omschrijving, bovenstaande twee zinnen, wordt eigenlijk geheel de filosofie van ‘God is alles’ beschreven!)

God is zowel het slachtoffer als de dader!
Ja, denk je misschien: God is in iedereen maar ik bedoel: God is de moordenaar.  Ik praat niets hierbij goed of zoiets maar als God echt alles is…

28/7
Als je vergeet dat God alles is, geen paniek, want dat is ook God.
Vroeger waren we vergeten dat de aarde rond was en de zon niet om de aarde draaide.
De wetenschap dat God alles is, kan jou alleen maar helpen.

Het boek Genesis gaat over de schepping van de hemel en aarde en alles wat daar op en in is: sterren,… planten, dieren,…
God is gelijk aan zijn schepping. Zelfs de duivel was eerst een engel. Als we Adolf Hitler wegzetten als een duivel, behoren we daarbij toch ook echt te begrijpen, dat we ook zelf Hitlers zijn!…

Als God alles is, is God ook jou. En ben jij alles.

God is de moordenaar maar ook de heilige. Wanneer de moordenaar niet God is, kan hij/zij nimmer leren van zijn daden en is deze gedoemd tot eeuwige duisternis.

ABC van Kijken naar jezelf

Eerste stap:
Je bent er al. Er is al sprake van gewaarzijn. Bewustzijn kun je namelijk niet uitvinden maar wel onderkennen. Zoiets als het zoeken naar je bril, terwijl ie gewoon op je neus zit.
Tweede stap:
Liefde is alles wat er is. Niets is belangrijker dan de liefde in je leven. Zonder liefde is namelijk iets niet goed mogelijk.
Derde stap:
Wat komt het allereerste nu bij je binnen? Een geluid misschien. Een geur misschien. En dergelijke. Laat de waarnemer het waargenomene zijn. Neem geen standpunt in. Zeg niet: ik en mijn ervaring. Maar ervaar daarentegen rechtstreeks. Waar gaat je aandacht nu naar toe? Je grote teen? En dan? En dan?…

https://kijkennaarjezelf.nl/

Seksueel Volwassen Worden!

‘Ondek je plekje’ en dat doen jonge kinderen en jonge mensen maar dat heeft, volgens mij, helemaal niets te maken met dat je een homoseksuele voorkeur (of moet ik zeggen behoefte?) als ideaal moet bestempelen.
‘Kleine kinderen worden groot’ lijkt mij maar sommige mensen blijven liever steken in een bepaalde ervaring, zoals de ervaring van seks met het eigen geslacht!…
Het is opvallend dat de godsdiensten hier op aarde, met miljarden volgelingen, homoseksualiteit afwijzen.
Ik verwerp homoseksuele voorkeur niet maar daarentegen idealiseer ik deze beslist niet!…
Want in mijn ogen kunnen enkel besliste tegenpolen zorgen voor schepping en uitdaging die voorbij alle grenzen gaat. Het gelijke vormt ook uitdagingen, zeker. Maar juist wat je niet kent vraagt oneindig meer. En vrouwen vormen daardoor dan ook in veel godsdienstige ogen het grootste kwaad of verlokking hier op aarde. Want de godsdienstige man wil op gaan in zijn meditatie of gebed en niet denken en verlangen naar de vormen van vrouwen!…
Juist dit grote innerlijke conflict of beter gezegd: uitdaging, kan leiden tot transformatie. Want de fanatieke godsdienstigen onder ons, uit welke godsdienst hoek dan ook, dienen oprechte liefde te krijgen voor vrouwen en hen die ruimte te geven en te gunnen die zij beslist verdienen als ‘zuster’.
Maar als mannen in kloosters en dergelijke liever met elkaar spelen en schijnheilig zijn en vrouwen blijven minachten wordt er helemaal niets geleerd en zeker niet getransformeerd, zo denk ik daarover.

Plaatje: Pixabay.com

Kijken naar jezelf

Ik verkies dit nu boven alles, hier en nu.
Alleen hier en nu kun je vrij en gelukkig zijn.
Amen.

Hoe nuchter dit ook moge lijken. We kunnen daarbij in ons Hart niet zonder geloof en liefde.
Diep in ons hart geloven we ergens in of nergens in.

Het hier en nu gevoelig zijn voor wat is maakt niet van ons opeens ongevoelige mensen, robots zogezegd!

In een cirkel zijn we allen gelijk wanneer we in een prachtige tuin zitten met elkaar rond een enorme boom.
Onze zintuigen liegen dan niet tegen ons, ongeacht waarin we nu wel of niet geloven.
De atheïst, communist, christen, jood, moslim, wetenschapper, et cetera onderkennen deze boom.
Hoor het geritsel.
Zie de boom.
Voel de stoel waarop je zit.
Ruik de tuin.
Welke smaak heb je nu in je mond?

Bij ‘kijken naar jezelf’ gaat het erom wat het allereerste bij je binnenkomt, ongeacht zintuiglijke volgorde.
En dat de waarnemer het waargenomene is.
Alleen op deze manier komt de geest tot rust.

Je hoeft ook geen ervaring te zoeken.
Enkel te onderkennen.
Weet, dat bewustzijn reeds het geval is.

Daarbij, volledig oprecht, geloof ik in mijn hart in God.
Het heilige der heilige.
God is in mijn ervaring: puur bewustzijn.
Liefdevol, intelligentie, wijsheid, schoonheid, goedheid, gelukzaligheid,…, …

De tempel van God, is het lichaam.
En we houden deze tempel schoon en optimaal, door onze geest te blijven richten op feiten, de feiten, waarheid en de waarheid.

De Waarheid is, dat enkel liefde einde maakt aan haat.

Het verlichte denken (2)

Louise Hay:
‘In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben, is alles volmaakt, heel en kompleet.’
Jakobus:
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.’
Krishna:
‘Richt je geest alleen op Mij, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, en gebruik al je intelligentie in Mijn dienst. Op die manier zul je ongetwijfeld altijd in Mij leven.’

‘En wie aan het eind van zijn leven, wanneer hij zijn lichaam verlaat, uitsluitend aan Mij denkt, bereikt onmiddellijk Mijn zijnstoestand. Hierover is geen twijfel mogelijk.’
Boeddha:
‘Alles wat we ervaren, wordt voorafgegaan door het denken; [Alles wat we ervaren] heeft denken als hun leider. Alles ontstaat uit gedachten. Wie spreekt of handelt met onzuivere gedachten, Zal achtervolgd worden door lijden, Zoals het karrenwiel de hoef van het lastdier volgt.’

‘Alles wat we ervaren, wordt voorafgegaan door het denken; [Alles wat we ervaren] heeft denken als hun leider. Alles ontstaat uit gedachten. Wie spreekt of handelt met zuivere gedachten, Zal gevolgd worden door geluk, Zoals de schaduw iemand nooit verlaat.’

Je kunt alleen hier en nu gelukkig zijn

Het ideaal van verlichting, verlicht worden bestaat in mijn ogen niet. Was de Boeddha verlicht, bestaat het nirvana? Boeddhaschap??…
In mijn ogen bevrijdt het ideaal niet ons maar beperkt ons, houdt ons gevangen!
Je kunt beter waakzaam zijn, wakker, gevoelig. Jezelf nauwkeurig gadeslaan! ‘Wees een licht voor jezelf.’

Was (is) Jezus God zelf en is Krishna van de Bhagavad Gita een historisch figuur? Voor mij: 2x Nee!
Dit jaar las ik en bestudeerde ik het Nieuwe Testament, de Bhagavad Gita en de Dhammapade in het geheel.
Indiers houden van prietpraat-verhalen maar hebben wel een geweldige filosofische manier van denken. Bijvoorbeeld is de Bhagavad Gita op die manier zeer inspirerend!
Christenen zijn hoogmoedig, omdat ze Jezus apart hebben gezet als de enige God!
Boeddhisten hebben van Boeddha een onbereikbaar mythologische wezen en staat gemaakt.
Niets menselijks is mij vreemd. Maar God ook niet, het licht der wereld! 🙂

fantasy-583090_640

Afbeelding van Selling of my photos with StockAgencies is not permitted via Pixabay 

Het verlichte denken

Ons gemoed is onderworpen aan beelden, van slagen en niet-slagen. Dan keur je jezelf weer goed dan weer af en zo gaat het ook met je levenssituatie, de plek waar je dan bent.
Misschien wandel je en vind je de omstandigheid niet gunstig voor een goede wandeling. Of vind je dat je geen goede wandelaar bent die dag, terwijl je loopt. Hierdoor voel je je innerlijk dan niet okee.
Maar je hoeft niet zo te denken!
In de hemel, de hoogste hemel, ben jij volmaakt en is jouw omstandigheid ook volmaakt. Dit lijkt op een innerlijk trucje, een vorm van innerlijke misleiding maar is het in werkelijkheid niet: denk eens aan mensen die opeens overlijden en in de hemel vrede ervaren, niet alleen met zichzelf maar ook over wie of wat dan ook!… Deze BDE-ers voelen zich vaak zo goed, dat ze helemaal vergeten terug te denken aan hun leven op aarde. Et cetera.
Ook kun je jezelf afvragen wie of wat je werkelijk bent: ben je van deze wereld of behoor je deze wereld niet toe?
Jezus zei bijvoorbeeld: dat ie niet van deze wereld was maar er wel in, afgedaald. Ook in het Oosten (India) zeggen ze dat over God die neerdaalt, Avatars genaamd. Godmensen!
Als we voor God volmaakt zijn en als we erfgenamen zijn van hem, dan is alles toch okee?
Zelfs de Boeddha leert: met jouw denken schep je je leven!
Hij leerde het nirvana, de uitblussing van het ego. Het ik dat niet verlicht denkt, zogezegd.