Verlicht of niet?

Een belachelijke vraag. Zie je toch niet in de krant en bij de NOS?! Heeft de regering het over verlichting, radicale zelfkennis? Vraagt het uitzendburo je CV met verlichting erop?…
JKrishnamurti vond het een misleidend woord, als ik me juist herinner. Ja, het woord verlichting roept van alles op.
Ik gebruik ook graag het woord zelfrealisatie.
Niet langer onwetend over wie of wat je werkelijk bent.
DAT wat je werkelijk bent, is geheel aan het licht gebracht.
Je zou verlichting ook kunnen vervangen door het woord zelfkennis, alleen… dat kan weer een verwijzing zijn naar psychologie.
Godrealisatie vind ik dan misschien het duidelijkst. Je hebt dan God leren kennen als jezelf en gaat Advaita daar niet om?
‘Tat tvam asi.’…
Er wordt heel divers gedacht over wat verlichting nu wel of niet allemaal is. Er worden vele boeken over geschreven, vanuit het boeddhisme, advaita, zen, Scientology, christendom,… Je hebt zelfs cursussen, bijeenkomsten, workshops,… in de richting van wat verlichting is, hoe je dat kan worden: verlicht.
Ook wordt meditatie veelvuldig geassocieerd met verlicht worden.
Er zijn mensen die liever gewoon bepaalde drugs gebruiken, om zeg maar verlicht te zijn!…
Aan de oppervlakte lijkt de maatschappij niet met verlichting bezig te zijn maar wie wil er niet gelukkig zijn?
Ben jij verlicht en als je het bent namens jezelf kun je dat dan ook uitleggen, duidelijk maken aan een buitenstaander?
Toen de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden het licht zag, verlicht werd praatte hij er gewoon over. Niet iedereen geloofde daarin, dat hij het was. Maar dat weerhield Boeddha er niet van om zijn ding te doen!… Toch… wilde hij er eerst niet overpraten! Hij zei bij zichzelf: niemand zal mij kunnen begrijpen, niemand zal er echt voor openstaan!… Maar de hemel herinnerde hem eraan, dat ie in het verleden samen had gezocht, naar de Waarheid, met wat andere zoekers in het woud en deze zocht hij dan ook op!…
Jezus sprak gewoon mensen rechtstreeks aan en zijn wonderen zorgden ervoor dat ie veel aandacht kreeg! Dat is trouwens nog steeds zo, als jij een wonder verricht dan ben je van aandacht van anderen gegarandeerd.
In India vinden ze dat minder, als een leraar op die manier leerlingen aantrekt…
Tegenwoordig vooral hier in het Westen, zie je charmante vrouwen het woord voeren over verlichting!… Ook dat schijnt te werken.
Goed, verlicht of niet?
Bij zen geven ze geen onaardig advies: ‘Kleine twijfel, kleine verlichting. Grote twijfel, grote verlichting.’

portrait-1462944_640.jpg

 

Advertenties

De Stelling

‘Het non-dualisme verwijst naar het Ene, de bron waarvan en waaruit alle waarneembare vormen ontspruiten. “Iets” wat voortkomt uit het Ene kan nooit iets anders zijn dan dát waar het uit voortgekomen is, het Ene. Het vormeloze en de vorm kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Daarom is het één geheel en kan het nooit tweevoudig of duaal zijn.’ – Is dit de stelling van alle ‘advaitisten’? – De bovenstaande aangehaalde tekst komt van Joanika (https://joanika.nl/wat-is-advaita/).

Vroeger dacht men nog dat alles uit God kwam, de schepper van alles. Maar Boeddha twijfelde daar in zijn tijd al aan. Als er een universele God is, onafhankelijk wezen, is hij niet de schepper van de wereld. Want dan zou hij eenvoudig onderdeel zijn van diezelfde wereld, onderworpen aan zijn eigen wetten!
De boeddhisten verwerpen niet zozeer het geloof in een God maar God als schepper!
Met de evolutietheorie van Charles Darwin is er veel veranderd binnen ons denken wat de wording van mens, dier en plant betreft. We zijn als ‘schepsels’ een hele lange weg gegaan!

Dat wat je werkelijk bent, valt niet onder de wereld van verschijnselen, deze verschijnselen bevatten het element tijd, verandering, proces,…
DAT bestond altijd al. Net als de wereld in principe. Vormen komen en gaan maar in wezen was de wereld altijd al aanwezig, zonder begin en eind. Planeten komen en gaan en dergelijke. Alles wat gekomen is zal ook weer verdwijnen. Klei in al haar oneindige vormen heeft zelf geen begin gehad. Want hoe ontstaat uit absoluut niets iets? Elk proces is en blijft een proces.

Als je gelooft in een schepper, geloof je ook dat alles op die manier een is maar ik zeg je: God is niet van de wereld.
Geest en materie hebben elkaar altijd beïnvloed, op die manier is er sprake van ‘schepping’.
Maar dat wat God is, is geen bepaalde geest. Zoals de zon niet de maan en de aarde is maar toch zijn licht daar laat schijnen.
De wereld volgt eigen wetten, materie beïnvloedt materie. Maar staat ook onder de invloed van de geest. Denk maar aan het placebo-effect. De geest kan wel degelijk materie beïnvloeden.
Ook deze geest heeft in werkelijkheid geen begin en eind gehad maar is wel aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld: een mens denkt nimmer hetzelfde. Heeft mogelijk tussen de 60.000 en 70.000 gedachten per dag! De geest is oneindig en tevens beperkt tot zichzelf. Je kunt oneindig denken over van alles en oneindig kennis verzamelen maar het is nimmer genoeg en daarom beperkt!

Vroeger kon men niet teruggaan in de tijd. Zag men enkel het eind resultaat: de mens, dier en plant. Maar door fossielen kon men een weg terugvinden in de tijd. En ontdekten men de afwezigheid van een schepper!
Toch verwierp Darwin niet in het geheel God, hij wist niet dat ie nu wel of niet bestond. Net als de Boeddha maakte hij er verder blijkbaar geen punt van. Hij richtte zich op wat hij zag in de natuur en zijn onderzoek besloeg vele jaren en vele reizen. Zijn theorie is dan ook niet toevallig enkel een bepaalde theorie maar is wetenschappelijk onderbouwd.

De oude filosofen van non-dualiteit geloofden dan mogelijk ook allen in een schepper en zijn schepping. En dat daarom alles een is!
Ik zeg ook dat alles een is, op wereldniveau, ja alles is immers energie. Maar energie is niet zonder tijd. En God wel!
Juist ja: Ik Ben is niet van deze wereld. Maar er wel in. De wereld heeft er geen invloed op! De bodymind, bestaat uit geest-en-materie. Als Ik Ben gerealiseerd wordt als waarheid, heb je Gezien dat je niet het denken en het lichaam bent. En dat is absolute vrijheid!

dandelion-1557110_640

 

 

 

‘Waarom het bewustzijn niet oneindig is’

Dat is een typische bewering van het ik-bewustzijn. Het geconditioneerde denken, de zogenaamde wetenschapper, de anders gelovige, de wereldse mens, … Mogelijk geheel terecht binnen hun denkgeest, niet waar?
Dat wat oneindig is en tevens bewustzijn zelf heeft helemaal geen enig bewijs nodig van iets of iemand om te bestaan. Zelfkennis betreft het zelfonderzoek. Jij bent zelf het antwoord. En niet iets dat jij bestudeert. Het antwoord valt niet buiten jou om! Wetenschappers kunnen iets of iemand bestuderen, onderzoeken. Iets wat zij waarnemen.
Maar je kunt bewustzijn niet waarnemen als iets, want dan kom je bij het brein uit, het lichaam. En het brein is beperkt.
Als je denkt dat het brein de bron is van bewustzijn, blijf je automatisch daardoor in een kringetje draaien, lijkt me. Sommige onderzoekers zijn hier heilig van overtuigd, dat je niet meer dan het brein bent.
Er is niets tegen wetenschappelijk onderzoek. Maar de leus: ‘Het is niet bewezen,’ wordt vaak misbruikt! Want… heel vaak is ook niet het tegendeel bewezen en dat… wordt dan niet vermeld!…
Goed… Volgens mij hoeft iets dat niet bewezen is door de wetenschap, geen probleem te vormen voor eigen onderzoek.
Dat bewustzijn in mijn ogen oneindig is, is beslist geen hersenschim of enkel een bepaalde theorie of filosofie. Daarom dan ook dat ik hier niemand wil overtuigen via een goeie theorie e.d. Want alles wat het denken verzint kan ook weer door datzelfde denken geheel omgedraaid worden. Dus met dat denken zul je dan geen antwoord vinden, juist ook niet omdat bewustzijn zelf, buiten dat denken ligt. Bewustzijn valt niet onder de wereld van verschijnselen, zogezegd. Dat wat juist wetenschappelijke onderzoekers zo hard nodig hebben om antwoorden te vinden.
Het leven wil blijkbaar, dat niets en niemand de autoriteit kan voeren over dat wat strikt heilig is. Het antwoord ligt dan ook binnen het heiligste domein. Of moet ik zeggen, is enkel te betreden via de poortloze poort?…
Je zult alles achter je te dienen laten, al je vooroordelen. Zoals zen ook zo mooi zegt: ‘De Waarheid is niet het probleem maar je mening over de waarheid.’
Niet mijn mening of die van jouw is belangrijk bij zelfonderzoek.
Zelfkennis is direct, dus je kunt lekker vergeten wat ik geschreven heb. Een discussie hierover heeft dan ook niet echt zin. Het is een vingerwijzing meer niet. Die kun je opvolgen of niet. Maar een discussie houden over mijn vinger heeft geen nut!…

torii-363637_640.jpg

Is het intellect geen emotie…?

…slechts een uiting van ons emotionele leven?
Ik zou zeggen van wel, omdat je altijd weer in het intellect de weerslag ziet van hoe we ons diep van binnen voelen als mens.
De vraag is dan ook verder, kan je wel normaal denken als je emotioneel verstoord bent?
Als je bang voor je eigen emoties  bent, hoe zit het dan met jouw denken? Misschien heb je problemen met angst of woede of haat of genegenheid of… Probeer je dan niet dat met je denken te camoufleren, te maskeren? Mooi praten maar ondertussen!…
Zelfkennis kan volgens mij niet zonder een gezond emotioneel leven.
Toch kan je geestelijk ziek zijn en een glimp van God opvangen maar dat is dan het begin van jouw volledige genezing! Zoals een bloem groeit naar het licht.
God is liefde en liefde is sterker dan welke emotie ook, dus ook sterker dan ons intellect.
Toch zal het intellect er alles aan blijven doen, om zich te verzetten naar God als antwoord zelf. Als er een ego bestaat, gaat het schuil in ons denken.
Mensen met een groot ego hebben volgens mij dan ook grote emotionele problemen. Zitten vast in een bepaalde emotie.
Liefde zorgt voor licht en inzicht in ons leven. Weet dat liefde goddelijk is, niet van deze wereld.

autumn-3186876_640

Gezond wandelen

JKrishnamurti zei het al: probeer twee uur op een dag te wandelen! Hij zei dat het gezond voor het brein was!
‘Waarom wandelen beter werkt tegen stress dan hardlopen of fietsen’
https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/waarom-wandelen-beter-werkt-tegen-stress-dan-hardlopen-of-fietsen/ar-BBUZM6s?ocid=spartanntp_edu&fbclid=IwAR3eGMk2S0ec2609nmIMYP7qopOQIcATlqbo3ZMKfKSP9EANvEfwCRGB3zs

JKrishnamurti
Foto: https://kfa.org/krishnamurti-biography/