Uitgelicht

Zoek je advies?

Zoek je advies wat zelfkennis betreft?
Hoe krijgt jouw leven meer inhoud?

question-mark-3255140_640

 

Advertenties

Godsdienstwaanzin

Ik heb altijd de kern en de overeenkomsten in godsdiensten (onder)gezocht.
Natuurlijk zijn er verschillen en hebben bepaalde godsdiensten een agressievere aanleg.
Van alle godsdiensten vind ik het boeddhisme en het christendom zich het meest richten op geweldloosheid. Maar… je hebt aanhangers die ondanks dat toch kiezen voor geweld.
Natuurlijk staat God of de Waarheid centraal. Dat maakt immers op de eerste plaats een godsdienst tot godsdienst, nietwaar?
Het maakt dan niet uit, dat je bijvoorbeeld een jood of moslim bent.
Kunnen we onze aandacht rechtsreeks richten op God en niet op de onderlinge verschillen?

hands-2667461_640

Parousia boek!

Dit boek gaat over de levende Jezus en goddelijke genezing, en alles wat daartussen ligt: zoals transformatie en liefde. Maar ook over de Boeddha, islam, Jiddu Krishnamurti, Gandhi,… Maar vooral hoe Chandra en Nathan Hem volgen! Parousia is Grieks voor aanwezigheid, Zijn aanwezigheid in ons leven.
Als je Jezus afwijst wijs je jezelf af als Zoon van God.

parousia

Het beste middel tegen depressie

Hier en nu jezelf volledig in alles ervaren. Dat wat al is ondergaan, zonder enig verzet. Voel wat je voelt, zie wat je ziet, hoor wat je hoort,… Zonder enig verzet. De ervaring is reeds het geval, dus zoek niet naar een bepaalde ervaring!
Als jouw vingers de toetsen van het toetsenbord aanraken, voel dat dan bewust: laat je bewustzijn er naar toegaan! Dat is alles,…
Onderwerp je geest op die manier! Een depressie is niets anders dan dat jouw geest in een kolk van depressie zit.
Laat je aandacht gaan, naar wat je al ervaart. Wees zintuiglijk volledig spontaan aanwezig. Een bloem bloemt. Een vogel zingt. Een mens leeft. Laat dat niet aan je bewustzijn ontsnappen.
Ga naar binnen. Wees aanwezig, Wees gevoelig. Wees open.
Wees geen zombie.

nature-3294681_640

Genezen

Wie wil er niet genezen worden bij geestelijke en/of lichamelijke klachten?
Healing is welkom!
We hebben artsen, psychotherapeuten, medicijnen,… waar we dan hulp bij zoeken, nietwaar?
Sommige mensen zoeken eerst hun hulp bij God. Zien God als de ware genezer!
Ja, je kunt altijd eerst bij God aankloppen… voor dat je bijvoorbeeld naar je huisarts gaat. Je kunt zelfs Zijn zegen vragen over zulk bezoek aan je huisarts!
Voorbeelden van geestelijke genezing vind je ook op deze website: https://www.goddelijkegenezing.org/

stethoscope-1584223_640

Een Martha of Maria zijn?…

Zij luisterde naar zijn woord. Zij was een leerling, hij was de leraar. Geen timmerman die graag een bakkie koffie wilde!
Zijn christenen van tegenwoordig nog wel echte leerlingen (discipelen)? Of houden zij zich liever bezig met politiek en zogenaamde goede werken?
Lees hier voor jezelf een tekst uit het Nieuwe Testament uit het leven van Jezus:

‘Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
En zij had een zuster die Maria heette, die  ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen,  dat niet van haar zal worden afgenomen.’ – Lukas 10:38-42 HSV

dirt-1867123_640