Einde van oorlog

Is zo simpel maar we kijken eroverheen: de jeugd hoeft simpelweg militaire dienst te gaan weigeren waar ook ter wereld. Dus niet alleen hier in het veilige Westen. Want de confrontatie zal enorm zijn, in mijn ogen!
De jeugd kunnen en zullen we weinig kwaad willen aandoen wanneer deze oprecht weigert, nietwaar?
Oorlog verdwijnt, eindigt niet door oorlog. Zoals haat niet door haat verdwijnt. Daarvan is duizenden jaren oorlog (haat-en-geweld) het bewijs!
De jeugd zal geheel zelfstandig en onafhankelijk kunnen handelen. Niet afhankelijk van een of ander gekozen partij!
Als de jeugd elkaar oproept waar ook ter wereld militaire dienst te weigeren (ondanks de gevolgen voor zichzelf – en dat vraagt moed!) kan en zal oorlog stoppen!

Interview over kundalini

In de zomer van 1979 op eenentwintig jarige leeftijd explodeerde ik zowat van binnenuit. Een enorme kracht, energie had via mijn ruggengraat eenklaps mijn hoofd bereikt en gevuld. Zo sterk: dat mijn hoofd ervan gonsde! Een en al licht was ik.
Even daarvoor was ik gaan zitten op de rand van mijn  bed, en had me volledig geestelijk als lichamelijk weten te ontspannen. Op dat moment viel de volledige zelfcensuur van me af: werd ik volslagen authentiek. Zoals de bloem bloemt. De bloem (en alles in de natuur) komt volmaakt tot wasdom zonder denken in de vorm van zelfcensuur, van wat wel of niet mag!
Vijf jaar hiervoor had ik me streng gehouden aan allemaal zelfopgelegde leefregels, als een heilige moet ik voor sommige mensen zijn geweest. Een schoolfotograaf – die ik niet kende – had me zo omschreven toen ik bij hem binnen stapte voor een foto.
Op een dag was ik gaan mediteren op wat nu werkelijk authentiek menselijk leven was of moest zijn. Diverse inzichten had ik toen verkregen en kort daarop liet ik alles varen!
Boem!…
Deze explosie van energie was op dat moment een extreme verlichtingservaring voor mij: het begrip ‘kundalini’ kwam pas veel later aanwaaien, als omschrijving!
Nu in juni 2022 vraag ik me af, hoe je zoiets kunt overdragen zonder dat iemand dan een periode van discipline moet beoefenen, ondergaan. En hierin kreeg ik een bepaald inzicht! Deze deel ik thans via YouTube!… ‘Kundalini Master’…

Kundalini Master

Heb je volledig begrip van deze positieve witte energie in jouw lichaam? Die kan stijgen vanaf de ruggengraat omhoog in je hoofd zodat je je gelukkig zult voelen.

De kundalini energie is een witte (positieve) energie. Als deze opstijgt in je zul je je beter voelen, ja zelfs vrij en gelukkig. Daarbij spelen observatie, inzicht en (levens)houding een belangrijke rol.

Een cursus in wonderen?

Een Cursus in Wonderen wordt door veel spirituele leraren aangehaald. Dat boek is naar zeggen geïnspireerd door Meester Jezus maar wij kennen hem juist als eerste door het Nieuwe Testament! Want soms (b)lijkt het net of dat nieuwe boeken na het NT een volledig eigen draai willen geven aan alles! Doet me ook denken aan de islam die beweert dat Jezus zelf niet aan het kruis heeft gehangen. Omdat in de ogen van de islam dat gezichtsverlies betekent voor God!…
De Koran werd niet door de Joden en de christenen in de tijd van Mohammed erkend. Maar de christenen werden ook niet erkend door de Joden!
Na de occulte schrijfster H.P. Blavatsky, bekend door De Geheime Leer, kwam Alice A. Bailey met haar occulte boeken over en van de Meesters van Wijsheid! Maar de Theosofie van HPB pruimde haar niet. En zo is het altijd gegaan in de geschiedenis van de mensheid, nietwaar? ‘Wat de boer niet kent (vr)eet hij niet.’ 😉
We kunnen zeker leren van elkaar maar dienen we daarbij ook de shit en onzin van elkaar te accepteren alleen maar omdat iemand heeft gezegd: je dient elkaar te respecteren?
En kan trouwens een boek bevrijding brengen?

Demonen in ons leven

Demonen in ons leven:
Je zult er maar last van hebben en dat hebben we ook maar we herkennen niet altijd deze in ons leven. Dat heeft volgens mij weer te maken met de Heilige geest in ons leven! Hebben we een wereldgezinde geest, dan zijn we ziende blind en horende doof, zoals Jezus van Nazareth zei!
Je kunt een kind hebben die alleen maar alle aandacht van je opeist, meer dan normaal zogezegd. Je kunt een bepaalde kwaal hebben, die maar je lastig blijft vallen. Je kunt een partner hebben die ergens aan verslaafd is. Je kunt zelf de neiging hebben steeds een leugentje voor bestwil te gebruiken. Etc. Etc. Etc.
We verjagen deze duistere, destructieve krachten door ze te herkennen, door liefde, door waarheid en door geloof.
Weet dat je zuinig met begrip dient te zijn in je leven. Denk maar bijvoorbeeld aan de Kerk, die maar begrip bleef hebben voor leidinggevende mensen binnen de Kerk, terwijl ze slecht bezig waren. Vergeven is een zaak van liefde en intelligentie, nietwaar?
Een demon spreekt nimmer de waarheid, zaait twijfel en prijst wat niet geprezen dient te worden en net andersom.
Je ouder kan een demon bij zich hebben, wat dan? Een ouder heeft veel macht omdat zij/hij jou al kent vanaf de wieg, nietwaar? Terwijl jouw herinneringen niet verder gaan tot je vierde jaar (zoiets). Een ouder kan jou met bepaalde leugens hebben opgevoed, zodat je nimmer echt de waarheid zult weten, betreffende bepaalde kwesties. Etc. Etc. Ouders kunnen zich veel beter voor doen, dan ze in werkelijkheid zijn. Denk maar aan een buurman, die je niet echt kent!
Als je jezelf nauwlettend gadeslaat, 24/7, zul je in ieder geval jezelf rechtstreeks kennen. Niemand die jou dan nog iets wijs kan maken. Zoals zogenaamde hulpverleners en ‘lieve’ ouders.
Drijf het kwaad uit je leven, door goddelijke liefde en door een geest die gericht is op feiten!

Jezus andere wang

Jezus in het Nieuwe Testament:
‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.’
Maar dit is niet militaristisch bedoeld, want Jezus leerde geen oorlog en geweld! Hijzelf was namelijk niet bang om voor zijn boodschap te moeten sterven, neem ook je kruis op leerde hij namelijk!