Uitgelicht

Teken van Christus – Bijeenkomst!

TEKENVAN
30 juni 2019

zondagmiddag
van 14:00 tot 16:00 uur.
Bijeenkomst in het licht van het Teken van Christus.
Deze samenkomst gaat over een heel oud mysterie omschreven in de Bijbel: Mattheus 24:30.
Daarin noemt Jezus een teken dat zal verschijnen aan de hemel.
Maar over welk teken het gaat wordt verder niet gezegd!
Of bestaat er toch een uitleg ervan, tweeduizend jaar later?
Staat de kerk zelf wel open voor de (ware) betekenis? Is Jezus de enige weg of liefde?
Deze bijeenkomst zal zeker zorgen voor onthulling en verdieping, betreffende dat teken!
Toegang gratis.
Aanmelden

 

Advertenties
Uitgelicht

Jezus!

Nee, ik begin hier niet te schelden.
Weet je dat over hem de meeste boeken hier op aarde zijn geschreven?
Osho zei, dat hij het meest gesproken had over de Boeddha. Ook JKrishnamurti besteedde graag aandacht aan de Boeddha. Tegenwoordige psychologen vinden de Boeddha volgens mij ook interessanter, nietwaar?
Binnen de New Age is Jezus ook belangrijk. En heb je het heel bekende werk Een cursus in wonderen, waar zelfs Patrick Kicken veel aandacht aan heeft besteed met zijn interviews. Van deze cursus wordt gezegd dat ie geïnspireerd is door Jezus!… En als je dat kan accepteren, dat deze cursus misschien dan nog sneller bij jou binnen kan komen!…
In mijn beleving heb je heel veel diverse Jezussen!:
1 – eentje met ballen
2 – eentje zonder ballen
3 – eentje met wonderen
4 – eentje zonder wonderen
5 – eentje als timmerman in Israel
6 – eentje opgeleid in India
7 – eentje als God zelf
8 – eentje als Godgerealiseerde
9 -…

Er zijn mensen die beweren dat Jezus nimmer heeft bestaan, dat hij een regelrechte fantasie is, een verzinsel maar daar zijn de meeste onderzoekers het lekker niet mee eens.
Voor mij is hij net als bijvoorbeeld de Boeddha een lichtdrager! Dat betekent voor mij dat hij net als de Boeddha gekomen is tot de kern van de zaak, dat leven heet. Hij kende zichzelf: ‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’ Deze woorden zijn van Jezus wordt er gezegd in het zogenaamde vijfde evangelie, het evangelie van Thomas, gevonden in een woestijn in de vorige eeuw.
Samen met Chandra bezocht ik de plaatsen waarvan gezegd wordt dat daar ook Jezus is geweest. Ikzelf ervoer daarbij niets speciaals, behalve heel veel toeristen, waarvan wij ook enkele waren, nietwaar?
Zou ik hem gevolgd hebben als Jood tijdens zijn leven? Dat volgens was niet zonder gevaar. Hij was beslist een rebel, Jezus! Een man die zich niet druk maakte over, zonder gewassen handen aan tafel te gaan. Of aangeraakt te worden door niet-Joden. …
Ik houd van Hem. Hij zei: Wie mij heeft gezien heeft God gezien. Volgens Sri Ramana Maharshi zijn God, het Zelf en de guru ook een.
Leerlingen die aan de voeten van Maharshi zaten zagen hem als God of God in hem. Ze zagen hem als Gerealiseerd. Maar hij zag hen ook als gerealiseerd, zei hij! Er valt niets te realiseren, te bereiken, je bent er al.
Jezus zei niet alleen over zichzelf dat hij het licht was in de wereld maar hij zei dat ook over zijn discipelen. ‘U bent het licht van de wereld.’ – Mattheus 5:14.
Komt Hij terug?
Volgens mij is Jezus nooit echt van ons heengegaan, gezien alle verhalen (door de eeuwen heen tot op heden) van zijn verschijningen. Zijn wonderbaarlijke genezingen in mensen, waar ook ter wereld. Zelfs moslims raken bekeerd tijdens hun tocht naar Mekka!…
In de Koran staat hij ook: Messias, profeet, genezer!… Maar het idee van dat hij God is of Gods zoon wordt nadrukkelijk verworpen!…
Maar waar stond (staat) Jezus nu dan werkelijk voor? Iedereen die de moeite neemt om het Nieuwe testament uitvoerig te bestuderen ziet de grote rode lijn daarin! Namelijk: Liefde, onvoorwaardelijke liefde. Vergeving. Naastenliefde. Maar… hij sprak ook veelvuldig over God zelf, zijn Vader! Jouw Vader! ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ – Mattheus 5:16.
Helaas heeft de gemeente (kerk) na Jezus van hem een afgod gemaakt en van ons bastaards.
Maar als je het evangelie leest weet je beter, kan jij beter weten!

(Foto: De steen waarop Jezus gebalsemd is?)
Israel 2011

 

 

Buddha and habits

Verlicht en toch onderworpen aan bepaalde gewoontes, als: roken, alcohol misbruik, wiet gebruik, porno-kijken,….?
Of is verlichting juist bedoelt om de andere kant op te kunnen kijken? Gewoon je lekker voelen bij alles wat je doet en laat?
Wie wil er nu zich onderworpen ergens aan voelen, aan iets of iemand?
Als we het hebben over innerlijke vrijheid, over welke vrijheid hebben we het dan echt?
buddhaandhabits

Geloof

Je kunt alles geloven wat je wil maar dat maakt van je geloof nog geen waarheid.
Ook wetenschappers geloven, hebben privé-stellingen. Heel makkelijk kan gezegd worden: Dat is niet bewezen! Maar… is het tegendeel dan wel bewezen?
Zelfkennis gaat niet over geloof maar over direct zicht in jezelf: naar jezelf kijken gaat niet in conflict met je omgeving. Je neemt alles waar wat je simpelweg spontaan waarneemt. Je hoeft je dus niet te gaan afzonderen om naar jezelf te gaan kijken. Jij bent onderdeel van alles en alles is een onderdeel van jou en toch… begin je daar waar je bent, hier en nu.
Je hoeft niet je geloof ergens in op te geven. Zelfkennis gaat juist over naar jezelf kijken en dan zie je vanzelf wel wat niet klopt of wel, toch? Geloof vraagt aandacht als geloof in jezelf opduikt, lijkt me! Als je echt geheel vrij bent in het kijken naar jezelf, zul je vanzelf doordringen tot de waarheid van alles wat speelt. Vrijheid gaat aan vrijheid vooraf. We kunnen ons geloof niet zomaar overboord gooien, de kans is dan heel groot dat er een ander geloof voor in de plaats komt.
Iedereen gelooft wel ergens in, al is het in je kind die volgens jou nooit iets verkeerd doet!…
Geloof is geen probleem als we niet bang zijn er echt naar te kijken, te toetsen in de praktijk indien mogelijk!
Geloof gaat over bepaalde ervaring, bepaalde kennis,… maar net te beperkt om het als harde wetenschap door te laten gaan, en net te weinig om het als een echte wetenschappelijke theorie naar voren te brengen, lijkt me!
Misschien geloof je wel dat jouw partij zal winnen, is dat wetenschap?
Omdat je iets niet kunt bewijzen wil het niet zeggen dat zulk geloof in het geheel geen zin kan hebben.
‘Ik geloof dat ik toch de deur niet op het nachtslot heb gedaan,’ dat geloof van ‘wel’ of ‘niet’… Een van die twee valt vanzelf weg, bij het checken ervan. Maar wie niet wil checken gelooft blijkbaar graag en in mijn ogen is geloof niet daarvoor bedoeld. Je kunt natuurlijk ook aan je geloof gehecht zijn geraakt, een gevoel van zekerheid erdoor ervaren, zoals met je kind: dat alles OK is.
Zelfkennis rekent af met al je gehechtheden. En hierop kun je alleen niet vooruitlopen! Alleen nu kun je jezelf kennen. Zelfkennis is geen een of ander zelfbeeld maar verbrandt alles wat het in de weg staat. Dat gebeurt vanzelf. Inzicht is transformatie. Zien is actie.
Geloven doe je niet alleen in de kerk, want dat is simpel omdat zo te denken!

dreamcatcher-336639_640

Inzicht

Is direct. Je ziet iets in. Je kijkt ergens naar binnen, wat eerst gesloten voor je was. Je kijkt in iemands keuken, slaapkamer, wc et cetera. Je kijkt direct ergens in, zoals een chirurg de boel open legt en inzicht krijgt.
Inzicht in jezelf hebben is een licht zijn binnen je gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaring.
Je ziet wat je ziet, je hoort wat je hoort, je voelt wat je voelt.
Er is niemand die ziet, er is enkel zien. Zien geeft zelf licht, is licht. Noem dat intelligentie. Of gewaarzijn.
Als je iets wil zien, ga je volgens mij voorbij aan wat er nu speelt. Want gewaarzijn is reeds het geval.
Je bent hier en nu. Als er iets te zien valt, is dat nu. ‘Niet morgen maar nu.’
Inzicht is wat je bent, sommigen noemen dat ook wel Ik Ben.
En denk nu niet dat Ik Ben ergens van afhankelijk is.
Als het zoeken stopt, ‘openbaart’ Ik Ben als nimmer afwezig.

california-2651238_640.jpg

Klop op de deur

‘God’ is niet bedacht door wetenschappers of door bijgelovigen.
God is de klop op de deur, Dat te realiseren wat niet van deze wereld is.
Hij richt zich persoonlijk tot ieder individu op aarde! God ziet geen massa mensen. Ziet geen nummers. Ziet enkel iemands hart kloppen of niet. God zoekt zichzelf in de wereld: enkel liefde!

2F490C5E-081C-4B92-8D3D-B8E840BA922C

Zelfkennis

Gaat niet over hoe wij denken over Europa of welke voetbalpartij de beste is.
Gaat niet over lekker eten en drinken of vakantie vieren.
Gaat niet over geslachtsverandering of botox.
Gaat niet over dierenleed of varkenspest.

Als je kijkt naar jezelf, kijk je niet naar buiten naar een ander. Zie je je eigen onzinnigheid, afgunst, liefde en haat!
Zelfkennis laat je afdalen in de duisterste tombe van je wezen!
Zelfkennis is geen uitnodiging tot een of ander oordeel over jezelf, maar juist een uitnodiging tot liefde, liefdevolle aandacht!
Liefde zegt niet dat iets goed is of niet maar laat alles simpelweg zijn eigen verhaal vertellen over zichzelf, zoals een spiegel niet jouw gezicht beoordeelt. Maar zonder enig respect de feiten weergeeft. We leren door het licht dat aanwezig is in ons leven, hoe wil je anders kijken naar jezelf?

water-lilies-3491870_640