Bezeten door het boek Openbaring

Uit de Telegraaf vandaag:
Binnen evangelische kringen groeit het aantal gelovigen dat corona als een complot ziet. Ze vinden vaccinaties misdadig en stellen dat de QR-code leidt tot een werelddictatuur.” (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1324532552/complottheorieen-verscheuren-evangelische-kerken)

Op spoken jagen, spijkers op laag water zoeken, de balk en de splinter,… en dergelijke! Laat de evangelische kerken de hand in eigen boezem steken! Op zoek gaan in eigen kringen naar mensen die gierig zijn, homofoob zijn, militaire dienst goedpraten, vlees eten normaal vinden, incest niet radicaal aanpakken, en dergelijke!

Het bijbelboek Openbaring heeft door de eeuwen heen heel wat mensen gek weten te maken, de verwarring niet doen laten afnemen onder de gelovigen. Nu wordt erweer volop geprojecteerd vanuit dat zogeheten heilige boek!

Onlangs schreef ik nog op Facebook, als reactie op een vraag aan mij:
Ik heb veel gereisd. Dan ben je gewend geraakt aan de toegangseisen die landen kunnen stellen! Dan stelt een volgende vaccinatie niet zoveel voor – alleen deze heeft nog niet het 10 jaar protocol van testen achter de rug. Dan moet je uit twee kwaden kiezen: de risico van covid met alle mogelijke gevolgen of dat van die prik! Ik heb AstraZeneca geweigerd (en Janssen!) maar vertrouwde wel genoeg Pfizer.
Als je toch tussen twee kwaden moet kiezen, kijk dan ook naar het sociale karakter van je keuze, lijkt me!
Ja, jammer dat Jan Zijlstra niet gevaccineerd was. Ik begrijp zulke koppigheid niet!

Omdat blijkbaar het leven niet spannend genoeg is, verzint men complottheorieen, lijkt mij! 😉

Eenheid van Jezus & Boeddha

Boeddha en Jezus zijn voor mij een, ook al zijn ze historisch zo’n vijfhonderd jaar van elkaar gescheiden maar met elkaar vormen ze de kop en munt van hetzelfde goddelijke geldstuk, wat de mensheid verrijkt.
Boeddha bracht vooral meditatie onder de aandacht en Jezus de ongelooflijke kracht van zijn gebed, nietwaar?
Beide leermeesters zeiden dat liefde het allerbelangrijkste was: dat haat geen haat weet te verdrijven op deze aarde!
Voor hun tijd waren ze enorm revolutionair. Ze bekritiseerden onder andere openlijk de macht en de rijkdom van de priesters van het heersende geloof!
Meditatie wil niets en gebed alles. We kunnen nog steeds van hen leren!

Volgelingen van de Weg

Zowel christenen als boeddhisten werden helemaal in het begin, volgelingen van de Weg genoemd!
Handelingen 9:2: ‘als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren’.
En de Boeddha toonde de Weg naar verlichting en Jezus naar het eeuwig leven.
Christenen vertalen niet Jezus als de liefde van God, want dan zou de liefde simpelweg de weg tot de Waarheid zijn en niet enkel de persoon Jezus Christus!

Het levende water!

Jezus sprak een vrouw aan bij een bron, die water aan het halen was. Hij zei op een gegeven moment tot haar: het water wat ik je zal geven zorgt ervoor dat je nimmer meer dorst hebt.
Natuurlijk wilde deze vrouw wel dat water drinken!
Maar hij bedoelde zichzelf en het Woord.
Want hij leerde ook: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen. Want Jezus vond het geestelijk leven belangrijker dan het stoffelijke leven hier op aarde.
De vrouw zocht het gewone water en zij had steeds weer dorst, net als iedereen. We eten en drinken of ons leven ervan afhangt maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo: want ons werkelijke leven, ons ware zelf is niet van deze wereld.

‘Weten’

Boeddhisme is geen exacte wetenschap en christendom niet het enige ware geloof (de weg).
Maar men spreekt over de verlichting van de Boeddha of dat dat vanzelfsprekend is. Net als gelovigen Jezus als God zelf zien.
We (volgelingen) zeggen te weten wie zij zijn en wat zij leerden.
Zelfs Jiddu Krishnamurti vroeg zijn toehoorders niet te zeggen: Ik weet wat K bedoelt. Maar… ik denk te weten wat K bedoelt.
En dat gebeurde nota bene tijdens zijn leven hier op aarde!

Openhartig zijn

Zowel de Boeddha als de Christus spraken openlijk over zichzelf. De Boeddha stak niet onder stoelen of banken, dat ie verlicht (ontwaakt) was! En Jezus zei dat hij en God een waren!
‘En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.’ – Lukas 8:16.

Als een boeddhistische lering

1 Petrus 2:1:
‘Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.’
Er bestaan vele overeenkomsten met boeddhistische leringen maar beide partijen willen dat misschien niet zien!
Ook Christus sprak op zijn wijze over anatman (niet-zelf): niet mijn wil maar Uw wil geschieden.
Bij christenen staat de innerlijke Christus centraal bij boeddhisten de innerlijke boeddha of de boeddha-natuur.

‘Lieg niet…’

‘…en doe niet wat je haat.’ – Jezus zegt dit in het evangelie van Thomas (ook wel het vijfde evangelie genaamd).
In het Nieuwe Testament zegt hij dat de duivel de vader is van de leugen! Ook leert hij niet te zweren maar: laat je ja een ja zijn en je nee een nee en alles wat daar bovenuit gaat is uit den boze!
Ook boeddhisten vinden het spreken van de waarheid enorm belangrijk. Mogelijk hun eerste belangrijke regel op het pad!