De mens van inzicht

Het boek De mens van inzicht.
En het interview:

Advertenties

Gelukkig zijn

Volgens mij betreft dit het hele plaatje: lichaam, denken en hart.
Als je lichamelijk niet de juiste stoffen krijgt, kun je je behoorlijk beroerd voelen.
Als je denken enkel negatief is, zit je ook niet in erg lekker vaarwater met jezelf.
Als je hart geen liefde kent, liefde ontbreekt, mis je het fundament van een gelukkig leven, nietwaar?
Je blindstaren op beweging, sport en gezonde voeding: is niet het antwoord.
Je volstoppen met boekenkennis en mooie theorieën over gelukkig zijn: is ook niet de weg.
Denken dat liefde niets geeft om lichaam en denken is ook niet waar?
Heel zijn, omvat ons gehele wezen. Zoek dat maar eens voor jezelf uit! 😊

person-110305_640

Helder zijn

Kun je wel echt helder zijn, wanneer je vol bent van verlangens en bijbedoelingen?
Vraagt helderheid geen ontvankelijke geest, die hier en nu is?
Kunnen we mens zijn en ook volkomen bewust?
Ik denk het wel, omdat onze ware natuur tijdloos is, eeuwig is, vrij van tijd, vrij van enige beweging.
Onder de oppervlakte van het bestaan, gaat een oneindige diepte schuil.
Deze is niet van deze wereld.
Wanneer we onszelf leren kennen voorbij tijd en verlangens, zijn we deze helderheid.
Het maakt ons onschuldig. En we zijn ook in werkelijkheid onschuldig, omdat we God toebehoren, het eeuwig leven!

drip-110785_640

Verandering is dringende noodzaak…

…verkondigde Jiddu Krishnamurti (1895 -1986).
Hij zei ook altijd: Laat het verleden los.
Hij beoogde geen volgelingen maar vroeg hoogstens aandacht voor zijn leringen.
Van hem komt ook het bekende begrip: Keuzeloos gewaarzijn.
Het kijken naar jezelf, was een belangrijk onderdeel van wat hij bracht. Observeer jezelf: alles binnen en buiten.
Ben je je eigen jaloezie wel bewust of je afgunst, haat?
Christus zei: Haal eerst die balk uit je eigen oog, voor dat je van plan bent iemand anders te helpen, bij wat ie in zijn oog heeft.
Ook de Boeddha leerde: Wees alert.
Krishnamurti zei, dat een religieuze geest zich richt op feiten.
Een zelfbeeld staat wat feitelijk is in de weg, nietwaar? Je poets de spiegel schoon, zodat het de feiten kan weergeven.
Als je wilt weten – bijvoorbeeld – of dat iemand echt van jou houdt, zul je moeten stoppen met iets te projecteren op de ander, lijkt me!
Zijn we in staat te veranderen of gaat zoiets vanzelf? Bij toeval?…

13521.png

Hulpmiddel bij het loslaten van een verslaving

Hulpmiddel bij het loslaten van een verslaving

  1. A) Je bent niet altijd aan dat verslaafd geweest (bijvoorbeeld alcohol). Maak een picture van jezelf toen je geheel vrij was van die verslaving. Accepteer dit plaatje als volkomen waar, waarheid. Het is een feit (dat je ooit eens zonder… was)!
  2. B) Het zit dus in jou om los te zijn, geheel vrij te zijn van die verslaving. Geloof daar dan ook in, in die kant van jezelf!
    Zeg tegen jezelf: Ik ‘Jan’ (vul daarbij je eigen naam in) weet wat het is om niet verslaafd te zijn. Dat is een feit.
  3. C) Verder: Ik beroep me op deze innerlijke vrijheid. Ik roep dit lichaam op en mijn geest om zich aan te passen: opnieuw geheel vrij te zijn. Zich volledig te herinneren vrij te zijn van deze of iedere verslaving.

Moksha

Betekent moksha het bevrijd zijn van deze wereld? Wel in de wereld maar niet van de wereld?

Dat kan volgens mij alleen als je volledig je ware natuur realiseert. Je bent niet je gedachten, gevoelens en fysiek. Maar hoe ontsnap je aan het water als je daar in ligt? Als er geen wal is, als er geen vlot is, als er geen eiland om je heen is. Dat wat je werkelijk bent is die hand die jou uit het water zal trekken maar Zie jij die hand wel? Enkel nee zeggen, is niet voldoende. Beweren dat je niet je lichaam bent, is zoiets als het beweren dat je geen onderwijs nodigt hebt en de school verlaat zonder dat je er een dag op hebt gezeten! Eerst moet je mens zijn om te realiseren dat daar achter nog iets bestaat. Zonder duisternis geen licht. Zonder modder geen lotus! Door het leven volledig te accepteren als jezelf, kun je het ook loslaten als jezelf. Boven de put schijnt de volle maan.

https://rozenhart.blog/