Gewoonten en patronen

Als de denker-denken niet doorgrond wordt als het ego zelf, zullen we beperkt gebruik blijven maken van het natuurlijke brein.
Ook een baby heeft hersenen. Maar kun je bij een baby spreken over een denker? Een baby is volkomen natuurlijk. Alles werkt. Ogen, gehoor, reuk, gevoel, smaak,… Een baby denkt niet, wat zal ik vandaag eens gaan eten.
Bij het ontwikkelen van het ego komen de keuzes, vanuit het denken. Hoe het lichaam ook reageert, het denken regeert (tot zover mogelijk is). Je bent bijvoorbeeld heel erg moe en ziek maar het denken zet aan om toch maar naar het werk te gaan. Misschien uit angst om de baan te verliezen!…
Angst en verlangen zijn het ego eigen. Uit het ego wordt een bepaald verlangen geboren, dat tot een bepaalde actie leidt. Of we handelen vanuit angst.
Een baby is nog volledig spontaan. Er komt geen denker aan te pas.
Denken is niet verkeerd maar wel als de spontaniteit in ons leven eronder begint te leiden.
De denkende mens is verslaafd aan gewoonten en patronen. De computer is daar het ultieme bewijs van (pc is product van het denken). Nu komen we steeds meer in de greep van onze eigen schepping. Schepping vanuit het denken.
De natuur echter is geen product van het denken en daarom is onze verbondenheid met de natuur onze enige hoop nog op een natuurlijk en spontaan leven.
We kunnen leren van een bloem.
We kunnen leren van de zee.
Niet als wetenschappers maar als jonge mensen. Levend.
We leven inmiddels in een tijd van grote verslaving. Gewoonten, patronen, beginnen steeds meer ons leven over te nemen.
Ontdek opnieuw de natuur en jouw deel eraan. Dat we kinderen van de natuur zijn. Ontdek opnieuw de liefde in je leven, als je deze vergeten bent, door opleiding, carrière en winstbejag.
Het hart en het lichaam kunnen geheel spontaan samenvallen, volmaakt een zijn. Het denken kan op de achtergrond zijn werk doen, in dienst van het grotere geheel.
Bij een normaal gezond geestelijk en lichamelijk leven, behoort geen opeenstapeling van verslavingen.

on-the-street-2713688_640

Dood betekent einde controle

Bij de dood verlies je alle controle over je leven.
De dood zal volledig het brein vernietigen.
Maar je bent niet je brein.
Dat kun je tijdens het leven ontdekken.
Het denken en het brein zijn een. Het denken gebruikt het brein.
Soms ervaar je het wegvallen van het denken, dan is er rust en lijkt het brein op een laag pitje te komen staan.
Misschien als je heel ziek bent, hoge koorts hebt… denk je heel weinig! Je – het lichaam – ijlt dan vaak…
Er is iets dat denkt het lichaam te zijn, dat denken is geen waarheid op zich. Gewoon simpelweg denken. Je kunt denken het brein te zijn maar ben je dan ook daadwerkelijk (in waarheid) het brein?
De huidige wetenschap beweert over het algemeen dat we het brein zijn maar niet alle wetenschappers zijn het daarover eens hoor!…
Wetenschappers verkeren over het algemeen in een kokervisie. Onderzoeken liever dan ze echt leven. Ze analyseren liever de bloem dan er echt van te genieten.
De wapenindustrie en de farmaceutische industrie is in handen van handelaars en wetenschappers. En welk gevoel krijg je dan daarbij. Dat wetenschappers echt levende mensen zijn?…
De
Rooms-Katholieke Kerk werd schatrijk met het ‘redden van de ziel’. Nu verdienen andere mensen schatten aan het ‘redden het brein’. Ook aan de Kerk kleeft enorm veel bloed, net zoals aan de handen van de wetenschap!…
Wanneer het denken grip ergens op krijgt, op geloof of wetenschap, verdwijnt de liefde.
Het denken is op zich niet verkeerd, anders zou ik hier niet kunnen schrijven. Maar we zijn niet het denken. We zijn niet het lichaam, brein.
Denken dat je het denken bent, denken dat je het brein bent maakt van zulk denken nog geen waarheid op zich.
Stilte, leegte, niets, niemand,… vertegenwoordigt geen controle. De zogenaamde controle van het denken kan eindigen. Niet alleen bij de dood van het lichaam.
Beantwoord de vraag: ‘Wie ben ik?’… Zelfkennis is immer direct. Zelfkennis is geen opeenstapeling van kennis. Zelfkennis is reeds het geval. ZIEN is onze natuur. DAT wat we werkelijk zijn. Vrijheid is inherent aan ZIEN. Ja, we zijn bewustzijn en bewustzijn is niet afhankelijk van het brein of denken. Puur bewustzijn, ligt voorbij naam en vorm. Ligt voorbij ons zogenaamde verleden. Tijd heeft nimmer invloed gehad op DAT wat we werkelijk zijn.

death-164761_640

Zelfvertrouwen

Ik  zie dat regelmatig bij mensen in hun dure kleding, vette auto’s en goedbetaalde banen! Ik woon in het hartje van Bloemendaal en ben werkzaam op de Zuidas!… Tjonge wat een geld zit daar!… Ik zie filmploegen bij mij in de buurt waar ik woon en waar ik werk!…
De mooiste vrouwen zie ik in hun prachtig zittende kleding en hoge hakken!…
Goed, onder dat vernisje van zelfvertrouwen gaat ten alle tijden een gewoon mens schuil: iemand die ziekte kent, verval en dood!…
Ik ken managers met hun eisen!…
Maar als je gewoon jezelf bent, heb je simpelweg meer een natuurlijk zelfvertrouwen. Je hebt geen titel nodig of 750 € per uur.
Ik vind het heerlijk om met rechte rug daar te lopen, tussen al die peperdure gebouwen.
Zelfvertrouwen (als) van een kind is zoveel leuker en kwetsbaarder. Het vertrouwen dat je er al bent, overschaduwt simpelweg alles wat toch niet echt echt is. Wees Zelf vertrouwd.
Daar gaan ook mijn ontmoetingen over: http://eenheidvraagtniets.nl/?page_id=180

25C52AF2-D8BB-4DC6-A16F-02E028C1A923

Schreeuw om aandacht?…

Waar ligt het echte verschil, als diverse mensen van zichzelf beweren verlicht te zijn? Wat maakt het verschil?
Er zijn ook mensen die van zichzelf beweren piano te kunnen spelen en/of te kunnen zingen maar daar zie je zeker verschil in. Sommigen zingen misschien met hun hart maar…
Hele lieve kleine kinderen kunnen ook zo heerlijk van zichzelf overtuigd zijn. Prachtig!…
Toen Gautama de Boeddha ontwaakte en een voorbijganger vroeg waarom hij zo straalde, vertelde Gautama van zijn verlichting maar de voorbijganger lachte en liep door!…
Toen Jezus vertelde van zijn eenheid met God, vonden heel veel joden dat volkomen onaanvaardbaar!…
Toen Jiddu Krishnamurti de orde om hem heen ophief in 1929, waren velen overtuigd dat hij overschaduwd werd door zwarte krachten.
Osho vertelde dat hij op zijn eenentwintigste levensjaar verlicht werd maar daar vervolgens in het openbaar heel lang over zweeg. Hij zei dat ie dan gelyncht zou worden, als ie tijdens zijn openbare talks daarover zou spreken, er kwamen duizenden mensen op zijn lezingen af, daar in India.
Spreken over je persoonlijke verlichting is een taboe, ook binnen de kerk kun je niet zeggen dat je gelijk bent aan God – al deed Jezus dat wel. En daar hebben ze dan meteen een uitzondering van gemaakt. Ook de nodige boeddhisten geloven niet dat je zomaar een boeddha kan worden, sommigen beweren zelfs dat je daarvoor ook een man moet zijn.
Als jij van jezelf denkt verlicht te zijn, draag jij daar zelf ook de volle 100% verantwoordelijkheid voor, lijkt mij!
Je kunt dan het geloof in jou niet gaan afdwingen bij anderen. Dat maakt juist je verlichting, ultieme zelfkennis, dubieus.
Vertel er gewoon over. Incasseer de klappen die daarop kunnen volgen. Jezus werd erom gekruisigd. Nou, dat zou hier in Nederland wel figuurlijk blijven.
Ik heb een tijdje heel veel zen (auto)biografieën gelezen, uit deze tijd en van heel vroeger. Van mannen en vrouwen. Dan zie je hoeveel mensen geworsteld hebben met het gegeven eigen verlichting, geworsteld met zichzelf en omgeving. Sommigen kregen wel de erkenning binnen het zenklooster die ze zochten en anderen juist niet! Ook wordt er gesproken van satori en kensho, kleine en grote verlichting. Een mooie uitspraak daarbij is: ‘Kleine twijfel, kleine verlichting; grote twijfel, grote verlichting.’
Ja, kan iemand nog wel twijfelen aan zichzelf als ie gelooft dat ie er al volledig is? Als geloof belangrijker is dan observatie, hoe kun je dan nog twijfelen? Dat geldt ook voor aanhangers hoor, zij die zeggen 100% te geloven in hun verlichte leermeester.
We leren dagelijks. We leren altijd. We zijn niet alleen. Anderen kunnen spiegels voor ons zijn.

microphone-1209816_640

Je bent niets

Je bent geen ervaring.
Maar de mens zelf put wel vanuit zijn ervaring.
De mens zelf is een product van tijd.
Maar DAT wat we werkelijk zijn, ligt voorbij alle tijd.
De wetenschap richt zich op het zichtbare, op wat meetbaar is.
Volgens de wetenschap is het brein god.
En het stopwoordje van de wetenschap is: Het is niet bewezen.
Maar wat ze er dan niet bij vertellen: Dat het tegendeel ook niet bewezen is.
We zijn bewustzijn en hebben een brein maar daar begrijpt de huidige wetenschap nog maar weinig van!
De arrogantie van de kerk in de middeleeuwen die valt nu ten deel aan de wetenschap. Het lijkt op een nieuwe godsdienst met nieuwe priesters!…
Zelfkennis is niet afhankelijk van enig wetenschappelijk onderzoek: het is jouw persoonlijk onderzoek die niemand kan beïnvloeden. Zelfkennis is geen geleerdheid. Zelfkennis is direct.
Het feit dat jij aanwezig bent, vraagt om een zelfkennis die er al is. Geen psychologie.
Nu, staat buiten het laboratorium van de wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek vraagt tijd. En jij bent tijdloos, eeuwig, heel. En DAT is geen bepaalde ervaring.

deadline-2636259_640

Hoe heilig zijn de verlichten?

Osho zei, dat vleeseters niet verlicht kunnen worden.
Krishnamurti was ook vegetariër maar ik heb hem dat nooit horen zeggen! Wel dat hij niet begreep dat sommige boeddhisten vlees aten. En hij zag vlees als giftig voor het lichaam.
Sri Ramana Maharshi at ook geen dieren. En hij wordt als een van de grootste verlichten beschouwd in non-dualistische kringen. Hij droeg Gandhi een warm hart toe; deze was ook een vegetariër.
Toch zeiden bijvoorbeeld de Boeddha en de Christus, dat wat je mond binnen gaat je niet onrein maakt…
Zijn verlichte mensen schrapers, geldwolven? Zijn verlichte mensen machtswellustelingen?…
Het conflict dat opeens ontstond tussen Andrew Cohen en Poonjaji ging over dit onderwerp: behoren verlichte mensen ook niet echt netjes te zijn? Andrew vond van wel!…
Ikzelf heb Gautama Boeddha altijd bewonderd om zijn grote vrede, grote verdraagzaamheid. Hij verkondigde verdraagzaamheid naar alle levende wezens. Een mens van grote verlichting en vrede.
Daarentegen herkende ik dat veel minder in de Christus, Jezus van Nazareth. Toch werd hij later mijn leraar en niet Boeddha. Omdat ik Boeddha toch te ver van mij af vond staan, om hem praktisch in alles te kunnen volgen en dat wilde ik juist, alles doen!…
Ik geloofde immers ook dat Jezus het licht kende, dus besloot ik als Westerling Hem te gaan volgen in de leringen tot eenheid met God!

Nu, heb ik alles achter me gelaten, iedere vorm van hechting. Maar niet mijn liefde voor Jezus, de grote verlichte van Israel!…
Geloof me, zijn leer is niet makkelijk. Maar je hoeft je aan niets en niemand te onderwerpen als zoeker, als jouw liefde groter voor je medemens is dan je verlangen naar zelfvervulling en succes.
Jezus en Boeddha – hier als voorbeeld -, nodigden de zoeker uit tot zelfoverstijging, het ik te vergeten. Boeddha had het over het nirvana als doel: het uitblussen van het zelf. En Jezus bekende woorden zijn: Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.
Tegenwoordig (b)lijk je veel straatjongens te hebben onder de zogenaamde non-duale verlichten. Die overal schijt aan lijken te hebben.
Was Alexander Smit ook zo’n straatjongen? Ik kende hem daarvoor niet goed genoeg maar ik heb hem wel daadwerkelijk horen zeggen tegen iemand die van zichzelf beweerde verlicht te zijn: Ik zou maar uitkijken als ik jou was, want sommige mensen willen je in elkaar slaan omdat je jezelf verlicht noemt.
Mensen die hem buiten zouden opwachten? Volgens mij reageerde de man met ogen als schoteltjes!
Goed, behoor je een soort saint te zijn, ben je anders dan niet echt verlicht?
saint.001.jpeg