De Weg

Van Jezus wordt gezegd dat hij de Weg is, de enige weg tot God.
Je hebt inderdaad ook maar Een weg nodig om God te bereiken.
Er is immers ook maar Een weg: Liefde!
En Jezus staat voor deze liefde. Zijn hele boodschap staat in het licht van de goddelijke liefde.
Zoals hij ook zei: Ik geef jullie een nieuw gebod. Dat je elkaar liefhebt, zoals ik jullie heb liefgehad.

redwood-national-park-1587301_640

Het vertrouwen in een leraar!…

Waarom je vertrouwen in een leraar belangrijk is
Je hebt ook leraren zonder volgelingen, zoals Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986). Maar wil dat dan zeggen dat je geen vertrouwen in hem moest hebben? Ja, hij wilde geen autoriteit zijn voor zijn luisteraars. Hij wilde dat je met zijn leringen echt aan de slag ging. Net zoals de Boeddha (2500 jaar geleden) dat predikte. Maar hij had daarentegen wel volgers.
Beide leraren zeiden: Wees een licht voor jezelf.
Omdat je zoveel praatjesmakers hebt, ook binnen de wereld van de verlichting, weet je niet altijd wie je wel en niet kunt vertrouwen. Wie is er werkelijk verlicht, ontwaakt?
Waarom zou je in hemelsnaam iemands leringen gaan bestuderen, onderzoeken op waarheid, als de spreker ervan niet eens zelf het licht echt heeft gezien? Want dat lijkt dan net op de boodschap van een zware roker die jou gaat vertellen hoe je het beste kunt stoppen met roken. Je gelooft juist in iemands boodschap als je hebt begrepen dat iemand werkelijk heeft gezocht en gevonden en daarbij alle valkuilen heeft leren kennen en jou al die ellende van die valkuilen graag wil besparen, niet waar?
Omdat ik geloofde in de verlichting van de Boeddha, was ik bereid zijn pad werkelijk te gaan. Dat gold ook voor het pad van Jezus.
Ik was niet bereid hen pad te gaan, omdat hun leer zo interessant aan mij overkwam maar omdat ik toch net meer licht in hen zag dan in mijzelf en dat licht ook graag wilde realiseren.
Je kunt bijvoorbeeld een fantastische schaker zijn binnen je eigen kroeg maar er dan ook buiten? En als je hoort van wereldkampioenen, dan ben je bereid in alle eerlijkheid te erkennen dat je toch niet zover bent als hen. En als het vuur brandt in je, wil je verder, lijkt me!

Lees alles

leraren.jpg

Wie is de grootste?

Osho, Jiddu Krishnamurti, Boeddha, Lao Tste, Ramakrishna, Sai Baba, Nisargadatta, Ramana Maharshi, Krishna, Mohammed,… of Jezus?
Voor het gemak houd ik het simpel hier en wijs maar direct gewoon naar God zelf?
Alle leraren/meesters/goeroes/… zijn slechts ramen die uitzicht geven op het Oneindige, volgens mijn diepste inzicht.
Zoals Jezus al zei, toen iemand zei, dat ie goed was: Alleen God is goed!

room-2133173_640.png

Nog altijd actueel?

Uit een duizenden jaren oude overlevering:

‘U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn.
U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen.
U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken.’

(Vertaling HSV uit Exodus 23:1-3.)

leaves-1076307_640