Welkom in Satsang – video

Advertenties

Wie kijkt ernaar wie?

Als jij je teen heel hard stoot en je dan al die pijn in je lichaam bewust wordt en ook al je verdere gedachten en gevoelens, wie is dat dan bewust?
Er is dan volgens mij geen tweeheid. Geen verzet. Maar je bent dan eenvoudig wat is. Maar er zullen ook momenten zijn dat je wel afstandelijk bent naar jezelf, er wel sprake is van tweeheid. Ik en mijn ervaring.
Bij de eerste ben je een met je ervaring. Bij de tweede niet.
Ook bij seks, een orgasme is er geen sprake van tweeheid. Terwijl je voor de seks misschien geheel in je hoofd zat en alles slechts observeerde.
Goed, volgens mij maken we dit geregeld mee: eenheid en tweeheid.
Nu kun je van die eenheidservaring een godsdienst maken. En die ervaring van tweeheid bestempelen als een ziekte.
In beide gevallen is er sprake van een bepaalde ervaring waar we dan een mee zijn of niet.
Sommige mensen verliezen zichzelf tijdens het drinken van een glas water, die dan zo prachtig nat is en helder.
Dit kan allemaal nieuw lijken voor je, jezelf ergens in verliezen maar volgens mij is dat altijd al geweest maar kan het zijn dat je dat niet geheel echt bewust was!
Maar wie is dat alles bewust, in wie speelt dat alles zich af? Wie is daaronder hetzelfde? Wie is de alfa en de omega? Wat komt niet en verdwijnt niet?
Probeer deze vragen niet te beantwoorden, want je ziet dat direct of niet.
In Wie, manifesteert alles, is er beweging, terwijl wie zelf geen bepaalde beweging is.
WIE is niets, niemand, nada. En toch ben JIJ het. Maar JIJ is niet onderscheiden van jij. Je kunt er niet naar kijken, zoals je wel je lichaam bewust kan zijn en je gedachten. Het is niet het denken.
Wie of wat je werkelijk bent, is reeds het geval en geheel vrij, ook al kun je denken van niet!…
Wie, is geen ervaring.
Als een hond het water in springt en er dan weer uit komt, schudt hij in een keer het water van zichzelf af.
Sri Ramakrishna zei eens: Een boot ligt in het water, maar het water zit niet in de boot.
Vergeet alle ervaringen: of dat ze nu fijn zijn of niet.
JIJ bent in het geheel geen ervaring. Je bent ook niet dood maar meer levend dan welke ervaring ook!
Het denken is twee en kan zichzelf verliezen, de denker verliest zijn weerstand. Maar wat jij werkelijk bent ligt voorbij het denken.
Een ervaring van non-dualiteit zegt volgens mij alles over hoe het denken zichzelf in 1x ontdoet van stress. Als er stress opbouw is en je vlucht dan bijvoorbeeld niet in drank of snoepen, dan lost het lichaam deze stress zelf op!…

face-66317_640

Onvoorwaardelijke vrijheid

Omdat we aan onszelf twijfelen, hier en nu, dat we voldoende hebben aan het moment zelf, vluchten we in van alles.
Technieken, mantra’s, gebed,…
Iedere poging om er te zijn is gedoemd te mislukken omdat je er al bent, dus de poging houdt altijd een bepaald resultaat in en die komen en gaan.
Met iedere poging ontken je jezelf. Het is zo simpel maar het wordt niet GEZIEN.
Is bijvoorbeeld bewuste meditatie of gebed slecht? Nee, natuurlijk niet, sommige mensen danken hun leven eraan. Maar het is niet het ANTWOORD.
Waarom met minder genoegen nemen?
Waarom in een drukke stad gaan wonen als je ook heerlijk aan het strand of aan het rand van een bos kan wonen?…
Waarom werken we meer dan nodig is?
Waarom vinden we een slavenmentaliteit zo normaal?
Je uitleven bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd, zegt niet dat je werkelijk vrij bent.
Ayahuasca gebruiken zegt ook niet dat je vrij bent.
Stelen, liegen, bedriegen,… zegt ook niet dat je vrij bent.
Je bent niet je ervaring.
Knal!….
Want dat betekent dat er niets te doen valt. Want doen staat volgens mij altijd in relatie met een of andere ervaring.
Je hoeft nergens naar op zoek te gaan.
Gewaarzijn is reeds het geval, omdat JIJ reeds het geval bent.
Mindfulness (of welke meditatietechniek ook) lijkt op vrijen met een condoom terwijl dat helemaal niet hoeft.
Ik zeg niet dat iets niet mag of moet maar waar zijn we toch in hemelsnaam mee bezig als we het hebben over onvoorwaardelijke vrijheid?
….

human-rights-3251000_640

God is geen psycholoog

Door de eeuwen heen heeft God altijd radicaal gesproken, door mensen. Zij die hem hebben gerealiseerd.
Jezus als voorbeeld hier, was niet bepaald een watje. Hij was zelfs bereid om ervoor te sterven, niet door geweld maar hij ging de confrontatie niet uit de weg met de geestelijke machthebbers.
Ook Socrates was radicaal, hield voet bij stuk!
Toen mensen met Alexander Smit wilden praatten over zijn behavior, over de gevolgen daarvan, sommige mensen voelden zich gekwetst door hem, zei hij dat ie geen psycholoog was.
Tegenwoordig probeert men verlichting en psychologie te combineren. Op die manier krijgt het ego zijn kans om door psychotherapeuten zeggingsschap te krijgen over de radicale weg!
Als Jiddu Krishnamurti spreekt over, dat de Waarheid een land zonder paden is, is hij radicaal.
Dat psychologie zijn eigen betekenis heeft, is een feit. Maar dat heeft een goeie bakker ook voor mensen, nietwaar? Ik ben blij met een goeie bakker om de hoek!… En wat dacht je van een tandarts?… Zij kunnen ons als mensen grote diensten bewijzen maar het heeft alleen niets met de radicale weg te maken!
Een psycholoog richt zich op de gedachten en het gedrag van mensen. God richt zich direct op de ziel, is deze ziel zelf. DAT wat eeuwig is en onbeperkt, denkt niet na over wat mensen willen en niet willen.
Liefde laat zich niet manipuleren, niet door wetenschap, niet door geleerdheid, niet door geld, niet door tijd, niet door begeerten, e.d..
Ik ben niet tegen psychologen en psychiaters maar het zijn geen radicale leermeesters. Ze houden teveel rekening met hun patiënt/cliënt/hulpvrager. Ook houden zij rekening met wat de maatschappij van hen vraagt. En bijvoorbeeld, de Sovjet Unie gebruikte psychiaters.
Radicale leermeesters hebben nimmer een boodschap gehad aan politiek en de massa. Zij richten zich op het individu.
Het kan zijn dat jij loopt bij een leraar en een psycholoog. Dat gebeurt vast wel. Maar wat zal het je echt brengen?… Van alles wat? Van alles een beetje?
Ik vraag be-zoekers niet meteen of dat ze ook bij een geestelijke hulpverlener lopen! Dat ze medicijnen gebruiken. En dergelijke. Maar… je kunt hier niet omheen. Ook een psychotherapeut zou belangstelling kunnen tonen, van wat een hulpzoeker allemaal doet, wat zijn geluk betreft.
Gelukzoekers proberen vaak van alles uit: drugs, yoga, medicijnen, therapie, meditatie, gebed,… Gelukzoekers beschikken vaak over een behoorlijk egocentrisch gedrag. En waarom zou je als geestelijk leraar daar rekening moeten houden, met alle wensen van deze gelukzoekers? Geld speelt vaak een rol dan, dat doet vaak water bij de wijn. Maar welke (opr)echte leermeester is nou geïnteresseerd in iemands geld? Is iemands verlichting, radicale doorbraak, niet de grootste beloning? … Volgens mij wilde Sri Nisargadatta van niemand geld zien. Jezus ook niet. Boeddha ook niet. Jiddu Krishnamurti niet. Sri Ramana Maharshi niet.
Maar tegenwoordig wordt alles als een kunstje gezien of tot gemaakt. Van alles wordt een bepaalde therapie gemaakt en daar valt natuurlijk geld aan te verdienen, nietwaar?

psychology-1580252_640

No-Enligthenment…

Ieder beeld van verlichting klopt volgens mij niet.
Omdat het denken er simpelweg niets mee te maken heeft.
Het denken heeft misschien verstand van geld verdienen en mensen onder druk zetten,…
Het denken kan oneindig veel kennis tot zich nemen.
Het denken kan fouten maken en herstellen.
Het denken kan beweren wat liefde is maar is het zelf niet.
Jiddu Krishnamurti beweerde dat je vrij kan zijn van conditionering. Vrij van het verleden. Vrij van het bekende.
Hij sprak ook over Het, het heilige. Iets wat niet van deze wereld is. De mens kan in aanraking komen met Het of is het net andersom? Als je in aanraking komt met Het, zul je dat vanzelfsprekend weten. Mits je gevoelig bent natuurlijk. Niet iedereen heeft oog voor schoonheid, zogezegd.
Maar is Het verlichting, de aanraking daarmee? Of het verliezen van al je conditionering? Zonder verleden ben je helder, gevoelig voor wat is.
Maar het lezen en bestuderen van K’s werk, kan ook leiden tot bepaalde beeldvorming van wat verlichting zou moeten zijn, nietwaar?
Dat geldt ook als je boeken leest als, de Bijbel, Een cursus in wonderen, de Koran, de Bhagavad Gita, de Upanishads,…
Misschien denken we alleen maar te weten wat verlichting is of zou moeten zijn.
Had de Boeddha gelijk, toen hij beweerde wat verlichting was (is)?
En kun je wel verlicht worden? Of was het leven van de Boeddha niet meer dan een bepaald kunstje (innerlijke en uiterlijk)? Zeg maar: je verlicht gedragen!…
Sri Ramana Maharshi zei, dat ieder wezen naar geluk zoekt. Als dat zo is, is verlichting dan het ultieme geluk?
Sport kan jou beter doen voelen, drugs en alcohol ook, en lekker eten en snoep, seks, succes, bezit,… Maar dan ben je ergens van afhankelijk, is het niet?
De ultieme verlichting zou ‘m dan kunnen zitten in, niets. Iets wat geen afhankelijkheid vertegenwoordigt. Een soort niet-iets. Het is er wel maar je kunt je er niet aan hechten.
Misschien is dat dan bewustzijn. Zelfs wetenschappers kunnen niet echt zeggen wat het is.
Ze denken dat het brein met bewustzijn te maken heeft. Dat als je dood bent (je brein) dat er ook geen sprake meer zal zijn van bewustzijn.
Maar zogenaamde guru’s, leraren, spirituele leermeesters,… beweren dat je bewustzijn bent. Maar hoe kom je daar dan achter?
Je kunt natuurlijk wel gaan geloven dat je bewustzijn bent maar dat is dan niet meer dan een geloof!…
Volgens mij is verlichting niet iets wat buiten jou ligt, wat je nog moet bereiken.
Als bewustzijn zelf ook absolute vrijheid vertegenwoordigt, geluk, dan kijken we er blijkbaar over heen, als we van nature bewustzijn zijn.
Als zelfkennis verlichting vertegenwoordigt moet deze zelfkennis volledig radicaal zijn, buiten tijd. Anders bestaat er toch een weg, en ligt verlichting blijkbaar toch buiten onszelf. We zijn DAT.
Het is een feit dat duisternis hoelang deze ook aanwezig is in een fractie van een seconde zal verdwijnen bij licht.
Betekent het begrip guru niet: verdrijver van duisternis? Of verdrijver van onwetendheid?
Het is ook een feit dat we dingen over het hoofd kunnen zien, die pal voor ons liggen.
Geen verlichting buiten onszelf, lijkt me!

exploration-2564861_640.jpg