Jezus andere wang

Jezus in het Nieuwe Testament:
‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.’
Maar dit is niet militaristisch bedoeld, want Jezus leerde geen oorlog en geweld! Hijzelf was namelijk niet bang om voor zijn boodschap te moeten sterven, neem ook je kruis op leerde hij namelijk!

Boek Ahawah

‘Chandra en Nathan schreven dit boek Ahawah (Hebreeuws voor God is liefde) in een week, in een houten huisje aan een bos in Nederland. Kunnen mensen elkaar echt liefhebben zonder God te kennen? Hoe diep gaat onze liefde? Onafhankelijk van elkaar beschrijven zij hun eigen ervaring. Ook schrijven ze over de plek en de natuur waar ze op dat moment verblijven. Het is een openhartig boek over onvoorwaardelijke- en persoonlijke liefde.’

https://www.amazon.nl/Ahawah-Nathan-Wennegers/dp/0244623678?fbclid=IwAR2_XJmHUOxqjf_4u7K0TqFjzErrLifHUykO8wNaCv15OT80dtS7RmExGaw

Maar Een God

‘Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht’ – Markus 12:32-33, HSV. (In NBV21 staat het zo: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij’.)
En Jezus bevestigde dat, dat Een God is:
‘En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God.’ – Markus 12:34!
– Ja, Jezus was een met God maar niet God zelf, en dat kunnen christenen leren van de hindoes! God kan neerdalen in de mens maar de mens zelf wordt/is daarom nog niet God zelf.

Bodhiboom en de boom van eeuwig leven!

Zowel in het leven van de Boeddha als de Christus speelde de boom een belangrijke rol.
Boeddha bereikte de verlichting onder de bodhiboom en Christus sprak over de boom van eeuwig leven: door deze boom zouden we het eeuwig leven ontvangen, zegt het Oude Testament.
Door de eerste Adam, aten we van de boom van goed-en-kwaad! En door de laatste Adam (Jezus Christus) aten we van de boom die eeuwig leven geeft. Dat we worden als God.

Hierarchie binnen kloosters

Of dat we het hier nu hebben over boeddhistische of christelijke (e.d.) kloosters, doet er niet aan toe.
Je hoort van leraren die dan de boel bestieren. ‘Verlichte dictators,’ noemde Jiddu Krishnamurti hen.
Ik geloof zelf dat je geen geestelijk leider van een ashram of klooster zou moeten willen zijn. Want de leer is immers de leraar. Je kunt misschien wel uit praktisch opzicht, een bepaalde rol kunnen bekleden. Maar iedereen dient simpelweg gelijk te zijn. Je bent allen leerlingen van de Boeddha of de Christus of…
En als jezelf gelijk bent geworden aan je leermeester dan kun je inderdaad een geestelijk leider zijn! Maar welk gezond nadenkend mens wil dan nog aan het hoofd staan?
Persoonlijk geloof ik meer in scholen. Dat de zogeheten verlichte leraar, aan het hoofd staat van een school maar niet het hoofd is van een ashram of klooster. In de praktijk blijkt steeds weer, waar de nodige mensen intensief samenleven, vormen van dictatuur, misbruik e.d. gauw op de loer komen te liggen! En bij een school gaat iedereen – na de les – lekker weer naar zijn eigen huis!


De witte broederschap

De Witte Broederschap is beslist geen georganiseerde aardse club van verlichte meesters, in de vorm van een ashram, klooster en dergelijke! Het is een verborgen, esoterische beweging die niets te maken heeft met welke uiterlijke vorm, wereldse gemeenschap dan ook! Dus bestaat niet bijvoorbeeld in India of Israel. Zoals Jezus (zelf een witte leraar!) al zei, tijdens zijn leven hier op aarde: Het Koninkrijk van God, is onder ons maar mensen zien het niet!

Bezeten door het boek Openbaring

Uit de Telegraaf vandaag:
Binnen evangelische kringen groeit het aantal gelovigen dat corona als een complot ziet. Ze vinden vaccinaties misdadig en stellen dat de QR-code leidt tot een werelddictatuur.” (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1324532552/complottheorieen-verscheuren-evangelische-kerken)

Op spoken jagen, spijkers op laag water zoeken, de balk en de splinter,… en dergelijke! Laat de evangelische kerken de hand in eigen boezem steken! Op zoek gaan in eigen kringen naar mensen die gierig zijn, homofoob zijn, militaire dienst goedpraten, vlees eten normaal vinden, incest niet radicaal aanpakken, en dergelijke!

Het bijbelboek Openbaring heeft door de eeuwen heen heel wat mensen gek weten te maken, de verwarring niet doen laten afnemen onder de gelovigen. Nu wordt erweer volop geprojecteerd vanuit dat zogeheten heilige boek!

Onlangs schreef ik nog op Facebook, als reactie op een vraag aan mij:
Ik heb veel gereisd. Dan ben je gewend geraakt aan de toegangseisen die landen kunnen stellen! Dan stelt een volgende vaccinatie niet zoveel voor – alleen deze heeft nog niet het 10 jaar protocol van testen achter de rug. Dan moet je uit twee kwaden kiezen: de risico van covid met alle mogelijke gevolgen of dat van die prik! Ik heb AstraZeneca geweigerd (en Janssen!) maar vertrouwde wel genoeg Pfizer.
Als je toch tussen twee kwaden moet kiezen, kijk dan ook naar het sociale karakter van je keuze, lijkt me!
Ja, jammer dat Jan Zijlstra niet gevaccineerd was. Ik begrijp zulke koppigheid niet!

Omdat blijkbaar het leven niet spannend genoeg is, verzint men complottheorieen, lijkt mij! 😉