4 Minuten Hulp

Donkere dagen maar niet zonder licht en hoop!
Nathan spreekt 2 minuten over meditatie en Chandra 2 minuten over healing!
(4MH = For Meditation and Healing!)

4MH