Welkom in Satsang

Inleiding

Je komt dan een zaal binnen of een privéwoning en gaat ergens zitten. In het middelpunt zit een dame of heer. Iemand die zegt, gerealiseerd te zijn.
Er is ruimte voor stilte en dialoog. De Waarheid staat centraal, want ‘satsang’ betekent immers een samenkomst in Waarheid.
De Waarheid zit daar in gestalte van een mens. Een zogenaamde guru of leraar.
Soms wordt hier misbruik van gemaakt. Misbruik van de goedgelovigheid van de bezoekers. Geld, seks en macht zijn en blijven gevoelige zaken, nietwaar?
Maar laat staan, dat iemand echt gerealiseerd is. Echt een spreker van Waarheid, zoals Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) zelfs zichzelf noemde, al had ie niets met volgelingen en aanbidding!
Nu zit jij daar aan de voeten van een gerealiseerde, welk voordeel schept dat voor jou, als zoeker?
Als we ons niet hechten aan een leraar en de leraar niet uit is op jouw geld, lichaam en toewijding dan… alleen dan… kan er sprake zijn van een ontmoeting in Waarheid, lijkt me! Anders is het een ontmoeting in alles behalve – in – DAT.
Ja, de Waarheid maakt ons vrij.
Waarheid, dat geen kennis is uit een boekje.
De leraar is als een spiegel. Waarin je al je sterke- en zwakke punten mag zien, zonder enig oordeel. Want het oordeel houdt ons gevangen in deze wereld.
‘Vrijheid gaat aan vrijheid vooraf,’ zoals Krishnamurti zo mooi formuleerde.
Satsang biedt je uitzicht op Waarheid mocht je deze nog niet gerealiseerd hebben.
En deze realisatie vraagt geen enkele inspanning, omdat je al gerealiseerd bent. Je zoekt als (be)zoeker naar jezelf, terwijl je er al bent. En daar herinnert de(ze) leraar je aan, in liefde naar ik hoop!

Gratis e-book Eenheid vraagt Niets
Video: Wat is Non-dualiteit?
Agenda

welkominsatsang.001

Advertenties