Ahavah

Door dat God de mens liefheeft, kan de mens goddelijke liefde ervaren!
Van alle regels (wetten) is liefde de allerbelangrijkste.
Liefde verlicht ons Hart.

En Jezus staat voor deze liefde van God.
Voor sommigen is hij enkel een groot profeet en voor anderen weer een leermeester. Of Jezus wordt gezien als de Heer zelf, op aarde gekomen! (Zoals de Hare Krishna Lord Krshna aanbidt als God zelf.)
Maar je kunt ook zeggen, begrijpen dat God zich openbaarde in en door Krishna en Jezus!
Er kan misschien dan niet bewezen worden dat Jezus van Nazareth heeft bestaan maar de meeste onderzoekers denken wel dat hij bestaan heeft!
Als Westerling word ik geinspireerd door zijn aanwezigheid, vroeger en nu!
Door hem kun je nader tot God komen. Je kunt zijn weg volgen om voor jezelf God te verwerkelijken in je leven. En dat zal niet makkelijk zijn:
‘Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’ – Jezus in Mattheus 7:13-14.

Foto: Pixabay.com