Het levende water!

Jezus sprak een vrouw aan bij een bron, die water aan het halen was. Hij zei op een gegeven moment tot haar: het water wat ik je zal geven zorgt ervoor dat je nimmer meer dorst hebt.
Natuurlijk wilde deze vrouw wel dat water drinken!
Maar hij bedoelde zichzelf en het Woord.
Want hij leerde ook: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen. Want Jezus vond het geestelijk leven belangrijker dan het stoffelijke leven hier op aarde.
De vrouw zocht het gewone water en zij had steeds weer dorst, net als iedereen. We eten en drinken of ons leven ervan afhangt maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo: want ons werkelijke leven, ons ware zelf is niet van deze wereld.

‘Weten’

Boeddhisme is geen exacte wetenschap en christendom niet het enige ware geloof (de weg).
Maar men spreekt over de verlichting van de Boeddha of dat dat vanzelfsprekend is. Net als gelovigen Jezus als God zelf zien.
We (volgelingen) zeggen te weten wie zij zijn en wat zij leerden.
Zelfs Jiddu Krishnamurti vroeg zijn toehoorders niet te zeggen: Ik weet wat K bedoelt. Maar… ik denk te weten wat K bedoelt.
En dat gebeurde nota bene tijdens zijn leven hier op aarde!

Openhartig zijn

Zowel de Boeddha als de Christus spraken openlijk over zichzelf. De Boeddha stak niet onder stoelen of banken, dat ie verlicht (ontwaakt) was! En Jezus zei dat hij en God een waren!
‘En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.’ – Lukas 8:16.

Als een boeddhistische lering

1 Petrus 2:1:
‘Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.’
Er bestaan vele overeenkomsten met boeddhistische leringen maar beide partijen willen dat misschien niet zien!
Ook Christus sprak op zijn wijze over anatman (niet-zelf): niet mijn wil maar Uw wil geschieden.
Bij christenen staat de innerlijke Christus centraal bij boeddhisten de innerlijke boeddha of de boeddha-natuur.

‘Lieg niet…’

‘…en doe niet wat je haat.’ – Jezus zegt dit in het evangelie van Thomas (ook wel het vijfde evangelie genaamd).
In het Nieuwe Testament zegt hij dat de duivel de vader is van de leugen! Ook leert hij niet te zweren maar: laat je ja een ja zijn en je nee een nee en alles wat daar bovenuit gaat is uit den boze!
Ook boeddhisten vinden het spreken van de waarheid enorm belangrijk. Mogelijk hun eerste belangrijke regel op het pad!

Is het leven lijden?

Het eerste wat de Boeddha leerde: dat het leven lijden is.
Wat ik dan begrijp is: doe vooral geen moeite dit te ontkennen of het leven te veranderen zoals het is.
Als het leven lijden is, ligt daar dan ook niet het antwoord in, lijkt me! Maar in jezelf: hoe je reageert op het leven zoals het is.
Dat er nu eenmaal ziekte en dood bestaat maar dat je wel innerlijk kunt veranderen, nietwaar?
Jezus riep op om net als hij je kruis op te nemen, als je dit niet deed, kon je geen discipel van hem wezen! (Lukas 14:27.)

Het struikelen van priesters

Zowel de Boeddha als de Christus bekritiseerden de priesters in hun tijd. Omdat er ‘goede’ zaken door ze werd gedaan: ze verdienden behoorlijk aan het goedgelovige volk, die moesten betalen voor de offers, die alleen gedaan mochten worden door de priesters.
Later zag je dat ook weer in de kerk terug, die het goedgelovige volk door de aflaat uitmolk.
Boeddha bekritiseerde vooral het zinloze geweld dat dieren op die manier werd aangedaan!

Een zaadcel?

Vele miljoenen zaadcellen komen bij een vrouw binnen, na het orgasme van een man. Maar waarom niet eentje, die echt nodig is om het eitje bij de vrouw te bevruchten?
Wat ik begrepen heb: helpen al die andere zaadcellen die ene op weg zijn doel te behalen, nietwaar?
Christenen staren zich graag blind op Jezus om tot de Vader, God, te komen. Daardoor hebben deze gelovigen vele blinde vlekken. Zijn zij: ‘ Horende doof en ziende blind.’
Omdat zij niet geloven in een Boeddha, Osho, Jiddu Krishnamurti, Krishna, Lao Tse, et cetera.
Wees gerust je leermeester trouw!


‘Ik ben het licht’

Als je van jezelf getuigt, is deze getuigenis dan niet waar? Zoals de farizeeen tweeduizend jaar geleden tegen Jezus zeiden, omdat hij hardop beweerde het licht te zijn?
Omdat hij zelfkennis bezat, kon Jezus het zeggen: verdedigde hijzelf.
Ook zei hij, dat je door hem te volgen niet langer in duisternis zal wandelen!
(Johannes 8:12-14.)
Een echte guru, denk ik dan. Iemand die niet alleen zei dat hij een was met God maar mensen ook hoop gaf door velen te genezen van allerlei kwalen!

Mara

Mara, is de boeddhistische duivel die heerst over dood en verleidingen. Gautama de Boeddha zag onwetendheid en onze verlangens als het probleem.
In het Nieuwe Testament leiden onze zogenaamde onuitblusbare verlangens naar onze geestelijke dood. (Romeinen 6.) Jezus is dan ook daarin het symbool van onze geestelijke opstanding!

Struikelblok

Jezus zegt in Johannes 14:6: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Maar wat bedoelt hij daarmee werkelijk?
Dat iedereen christen moet worden om tot God te komen?
Was Mozes een christen dan? Of Abraham? Of Noah?… Of zelfs Johannes de Doper? Waarvan gezegd wordt dat de Heilige Geest al in hem was, toen hij nog in de moederschoot verbleef! (Lukas 1:14.)
Jezus leerde liefde omdat hij liefde was, de incarnatie van Gods liefde. En we kunnen enkel tot God komen dan door liefde!