Ontvang gratis* boek!

Ontvang het boek Ik Ben die Ik Ben gratis.
*Schrijf een recensie.
Paperback:
Inhoud, twee delen: een spirituele autobiografie en korte beschouwingen betreffende zelfkennis en non-dualiteit. Pagina’s 126.
Je recensie hoeft niet per se positief te zijn. Maar wel eerlijk en open!…
Deze recensie kan gebruikt worden voor op non2.nl en Facebook.
Stuur je motivatie en gegevens naar non-dualiteit@xs4all.nl onder ‘recensie gratis boek’!
Meer informatie over het boek zelf: https://rozenhart.blog/boeken/

Ik Ben Strand

Gedrag

Het ligt heel gevoelig bij advaitisten: gedrag!
Terwijl dat volgens mij niet terug te zien is – of veel minder – bij de meer traditionele volgers van de advaita vedanta!
Maar hier in het Westen moet je niet beginnen over iemands gedrag!
Dan lijkt op die manier advaita hier niet meer dan een vrijbrief te zijn voor de vele ronddolende zielen.
Je vindt dit trouwens ook bij christenen terug die de lering van vergeven gebruiken als een soort van vrijbrief: het zal je toch weer worden vergeven!
Binnen het boeddhisme spreekt men van karma, dat daaraan niemand kan ontsnappen, behalve door nirvana: het uitblussen van het zelf. De oorzaak van lijden. Dat je denkt iemand te zijn. Dat je overeenkomstig dit zogenaamde iemand zijn verlangens en gewoontes koestert, e.d.
Maar ook heel veel boeddhisten hebben een blinde vlek. Roken en eten vlees en knielen voor Boeddha of dat ie een god is!
Omdat we sociale wezens zijn is gedrag belangrijk. We leven immers niet als een enkeling veilig ver weg van de bewoonde wereld en zelfs daar kan je dieren tot kwelling zijn, op zo’n eiland, nietwaar?
Ik beweer dat je in wezen niemand bent. Dat de illusie van de bodymind je een gevoel geeft van een afgescheiden wezen te zijn, iemand. Feitelijk kun je je nog geen seconde losmaken van het bestaan als mens en het is daarom dat alles een is. Niet omdat we zoveel van elkaar houden!
Goed gedrag hoort bij het leven, anders overleef je het niet binnen een groep. En je begint binnen je gezin, vriendjes en op school. Later wordt de groep uitgebreid met werk. …
Maar we worden vaak toch weer asociaal naar andere groepen, als groep. En als land weer naar andere landen.
Goed gedrag kan zich dus niet echt en alleen beperken tot jezelf en je directe omgeving.
Het denken dat je iemand bent los van de rest of het denken dat je als land bestaat los van de rest, blijft om problemen vragen.
Eigenlijk gaat goed gedrag niet om jou en een bepaalde groep maar om het geheel als mensheid. En de mensheid werkelijk bewust te zijn vraagt leegte in jezelf. Enkel door deze leegte (noem het nirvana) kun je een zijn, met alles en iedereen, ook met de gehele natuur. Deze leegte roept vanzelf een bepaald gedrag bij je op als mens. Ja, je zult nimmer om de groep heen kunnen waarin je geboren wordt maar je hoeft je gedrag niet altijd en alleen maar daarop af te stemmen. Het kan zelfs zo zijn dat je je gezin en zelfs je land verlaat. Niet als de zoveelste egotrip maar uit liefde voor het geheel.
Wie het geheel niet wil zien, wie niet ook bijvoorbeeld dierenleed bewust wil zijn, kan blijven geloven dat alles een is maar zal nooit zijn/haar gedrag daar werkelijk op weten af te stemmen!
Ja, je bent niet het lichaam en daarom ook niet je gedrag. Het ware zelf is niet van deze wereld en is en blijft ongeschonden. Hoeveel shit er ook aan de parel zal kleven, de parel verliest daardoor niet zijn waarde en bestaan. Maar als we de parel bij anderen, die niet de parel bij zichzelf zien door alle shit in hun leven, aan het licht willen brengen, zal het niet helpen je eigen shit te laten voor wat het is. Maar door enige glinsteren van het zelf te laten doorschemeren aan anderen zal de zoektocht naar zichZelf beginnen. Ook al kunnen we in werkelijkheid niets van de parel afhalen of toevoegen. Maar wie niet de schoonheid van zijn wezen bewust is leeft in shit als shit, lijkt me.
Zelfrealisatie gaat daarom dan ook over gedrag, ook al moet het enkel tot, als een schaduw blijven die vanzelf volgt.

shell-3480818_640

Hoe komt het toch….?

Hoe komt het toch dat mensen vlees blijven eten terwijl ze weten, kunnen weten dat daaraan dierenleed zit?
Hoe komt het toch dat mensen blijven door roken, terwijl allang bewezen is hoe enorm slecht dat is voor je gezondheid en slechte werking heeft op de werking van medicijnen?
Hoe komt het toch dat mensen die zichzelf gerealiseerd beschouwen hieraan helemaal geen aandacht schenken maar wel beweren dat alles een is? Omdat ze niet hun verlangens kunnen doorzien, omdat ze niet werkelijk zichzelf hebben gerealiseerd als niet zijnde deze wereld.
Hoe kun je je immers werkelijk los zien van deze wereld, als je er nog volop in vastzit als in een bepaalde droom. Als je ontwaakt uit deze wereld, kun je ook makkelijker door al je gewoontes heen kijken. Anders kijk je vanuit de wereld zelf naar je lichaam. Dan kun je je brein de schuld van alles geven, je DNA e.d.
Je bent dus heus niet fijngevoeliger als jij beweert een te zijn. Dat alles een is. Nee, vrijheid en fijngevoeligheid ligt juist verscholen als je echt niets te verschillen hebt, dus ook niet een van je gewoontes.
Als niemand heb je niets te verliezen en neem je verantwoordelijkheid als mens. Niet dat jij de bodymind bent maar omdat je nergens meer echt aan vastzit.
Toen Sri Nisargadatta van zijn arts moest stoppen met roken, stopte hij direct. Terwijl hij het grootste deel van zijn leven had gerookt. Ook op latere leeftijd werd hij vegetariër, zover ik begrepen heb.
Luister eventueel ook hier eens naar:

De Bodymind als Dwaallichtje

Als de wereld slechts een droom is waaruit je kunt ontwaken, waarom zou je dan vervolgens weer zeggen dat je de wereld bent?
Ik Ben is niet van deze wereld. Zonder Ik Ben kun je niet ontwaken uit deze illusie die wereld heet.
Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld.
Als Ik Ben geen volledige aandacht krijgt, 100%, zul je overstag gaan en een deal sluiten met de wereld.
Ik ben niet tegen de wereld die ik waarneem maar ik heb gezien, ik zie dat ik haar niet ben. Zeggen dat je alles bent en ook de wereld is geen inzicht hebben in Ik Ben.
Als het bij Advaita gaat om de identificatie met de wereld te doorzien en je ware natuur te realiseren, ga je niet vervolgens verkondigen dat je toch de wereld bent.
Ja, alles is een. Niet omdat jij je lichaam bent en het lichaam een met de wereld, en net andersom. Maar omdat Ik Ben als Ik Ben geen afgescheidenheid kent. Ik Ben verzet zich tegen niets maar hecht zich ook nergens aan. Hoe kun jij dan de wereld zijn of spreken van afgescheidenheid als je Ik Ben volledig hebt gerealiseerd?
Zolang als jij je identificeert met de bodymind, lichaam-denken, zul je oplossingen blijven zoeken in: ik ben alles, alles is een, alles is hetzelfde. Omdat nu eenmaal de mens en het universum een zijn. Maar ben jij de stoffelijke mens in werkelijkheid? Zijn we deze droom? Dan zullen we ook sterven met deze droom. En is eeuwig zijn slechts een illusie.
Bewustzijn is niet van deze wereld. Je bent niet het brein maar hebt een brein.
Moksha is de boodschap dat jij That bent.
‘Moksha (Devanagari: मोक्ष, Sanskriet: mokṣa) is de bevrijding van samsara, de cyclus van dood en wedergeboorte die afhankelijk is van karma. Het is een van de vier purushartha of doelen van het leven in het hindoeïsme. Ook binnen andere Indische stromingen als het jaïnisme en het boeddhisme werd dit het belangrijkste doel van het leven, bij het boeddhisme als nirwana.’ – Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moksha
Ook Jezus sprak hierover!
Advaita kan onmogelijk in conflict zijn met de Waarheid die verkondigd is en wordt door andere ontwaakte mensen.
Van Advaita een veilige leerstelling maken, een filosofie waar je je veilig bij kunt voelen is strikt uit den boze!
Ik kan me herkennen in andere leringen dan enkel die van de Advaita Vedanta. Sri Ramana Maharshi wordt weleens als een groot licht beschouwd binnen de Advaita maar hij sprak echt over van alles, net als de grote wijsgeer en devotee Sri Ramakrishna. De laatst genoemde had als discipel Swami Vivekananda, deze zei van Advaita dat het een grote toekomst zou hebben in de rest van de wereld, en hij leefde tussen 1863 en 1902!
De boodschap dat God en de wereld een zijn, kan alleen waar zijn en echt begrepen worden in het licht van Ik Ben en niet in het dwaallichtje van de bodymind.
Als Ik Ben is er enkel Dat.

truth-257160_640

De wereld in conflict

Dan lees je weer dat een jonge dame ergens vermoord en misbruikt is gevonden!…
Dat de aarde steeds meer lijdt onder de uitbuiting van ons als mens!
Dat landen oorlogszuchtige taal tegen elkaar uitspreken!
Et cetera.
En dan lees je hier op FB in een zogenaamde non-dualiteitsgroep dat God de wereld is. Een met de wereld. Dat Alles alles is.
Dat dualiteit een illusie is, als je God kent.
Dat is in mijn ogen een dwaalleer!
God staat voor al het goede. Zoals bewustzijn, liefde, wijsheid, genezing, vrede, geluk,…
Als God ons ware wezen is, dan moet God iets goeds zijn en niet iets destructiefs.
Het destructieve in de wereld komt van het denken. En het denken behoort de wereld toe!
God woont in ons hart of niet.
Je kunt beweren God te zijn. Je kunt geloven dat jij een bent met God maar als dat ook niet blijkt uit jouw wandel dan denk je dat slechts.
Het denken is oneindig in het verzinnen van vluchtwegen voor zichzelf als het zogenaamde ego (de valse god).
De dwaalleer zegt, dat alles OK is. Dat de wereld niet verschillend is van God. Dat alles voorkomt uit God. Et cetera.
De wereld kan enkel van God zijn als we God op de eerste plaats leren kennen als onszelf en niet de wereld op de eerste plaats zien.
Jezus waarschuwde tegen het grote geld. De zucht naar succes en geld. Onder hem was een leerling die de kas beheerde. Want Jezus en zijn groep van discipelen moesten ook leven! Deze leerling verraadde uiteindelijk zijn meester, voor een hand vol zilverstukken. Hij had ook kritiek op zijn rabbi, hij vond dat hij zich anders moest gedragen!…
Jezus bleek niet de succesvolle Messias te zijn, want hij kwam aan het kruis terecht. Maar Jezus leerde: ‘Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.’ Voor hem was God het ware leven en niet het succes hier op aarde!
Je ziet het steeds meer. Zogenaamde spirituele leraren die voor een bepaald succes staan. En van geld niet vies zijn. En zoekers zijn vaak zielige eenzame mensen van binnen, op zoek naar weer een andere verstrooiing!… Zij zien graag wat ze geloven!

Boeddha had het over het nirvana, het uitblussen van het zelf. Hij zag onwetendheid en verlangen als de oorzaak van het lijden in het leven van mensen.
Hij stimuleerde niet zijn discipelen een te zijn met de wereld, de wereld te omarmen. En gewelddadig en agressief te zijn als dat moest.
Ook Jezus was geen geweldenaar.
Maar geweld word je met de paplepel in gegoten tegenwoordig met o.a. Netflix. En door een, zogenaamde volledig democratisch,  gekozen president ergens, van een of ander land.
Geweld is in. Of dat het nu gaat binnen politiek of Hollywood.  Maar geweld heeft nimmer echt voor blijvende oplossingen gezorgd, want de wereld is nog steeds in conflict.
Geweld hoort bij deze wereld en niet bij Gods koninkrijk.
Er staat ergens een mooie tekst in de Bijbel, een voorspelling: dat eens de mensen hun wapentuig zullen omsmeden tot ploegscharen. Dat wilden ook heel vroeger de nodige Romeinse officieren na hun strijd. Met pensioen gaan, een leuk huisje hebben in het veld en daar werken op het veld in de zon.
Het conflict zit in de mens. Dat conflict kan enkel beëindigt worden als we realiseren wie we werkelijk zijn.

sunset-3272462_640

Schepping

Ons denken beïnvloedt ons leven.
Liefde beïnvloedt niet.
Liefde verandert.
Je kunt denken over roken maar stop je dan met roken?
Liefde eist niets maar verandert.
Liefdevolle aandacht is iets anders dan denken over je problemen.
Ons levende hart verandert ons leven, zoals we willen.
Ons denken houdt enkel innerlijke conflicten in leven, wat we niet willen.
Met je denken kun je mensen beïnvloeden maar niet wezenlijk veranderen.
Een leraar zonder liefde is geen leraar.
Ik kan denken dat ik gelijk ben aan God. Maar liefde is gelijk aan God.
Ik wil niemand beïnvloeden, overtuigen. Ik wijs wel graag ergens op!
Liefde zoekt enkel liefde.
Dat wat we schepping noemen, is niet van het denken.
Een gsm is door het denken bedacht. Maar is geen schepping.
Sommige mensen trekken van alles aan door hun liefde.
Genezen mensen door hun liefde.
Doktoren grijpen vaak mis en zeggen niets meer voor iemand te kunnen betekenen. Dan hoor je toch van een genezing. Je hoort dan vaak over liefde, de liefde van God. Mensen die letterlijk niet meer konden horen en/of zien worden dan opeens genezen!
Liefde zelf is het grootste wonder in ons leven!

monarch-18140_640.jpg