Vragen over Jezus

Vraag: Is Jezus God?
Antwoord: In de vierde eeuw na Chr. Was het zover: Jezus werd tot god gemaakt.
Het Romeinse Rijk  maakte van het christendom zijn staatsgodsdienst. En de Romeinse burgers waren gewend om een mens als god te aanbidden.
Maar toen Jezus verleid werd in de woestijn door de duivel, om voor hem te knielen, reageerde Jezus met: Gij zult alleen God aanbidden!
Toen iemand zei dat hij goed was, reageerde Jezus met: Alleen God is goed.
En dergelijke!

Vraag: Schepping vs evolutie?
Antwoord: