Bijbelkennis

 • Wonderen en gebed:
  Jesjoea: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
  En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
  Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’
  (HSV Johannes 14:12-14.)
 • Jezus afwijzen is jezelf afwijzen:
  Zonen van God, huldig de HEER, huldig de glorie en macht van de HEER, huldig de heerlijke naam van de HEER, buig diep voor de HEER als Hij verschijnt in zijn heerlijkheid.’ (Willibrordvertaling: Psalmen 29:1-2.)
 • De Oude van dagen, de Zoon des mensen en de engelen. Is hetzelfde als de Vader, de Zoon en de Heilige geest. Want… de Heilige geest is de intelligente werkzame kracht van God. Een engel is als een onzichtbare hand van God.
 • ‘De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk,
  maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:  Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd  kan worden, zegt u dan tegen Mij,  Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik  gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?’
  (Herziene Statenvertaling: Johannes 10:33-36.)
 • Over de hele Bijbel werd zo’n 1500 jaar gedaan, had dus diverse schrijvers! En het Nieuwe Testament werd niet geschreven door katholieken – zoals veel hedendaagse joden denken – maar in de eerste eeuw door Joden zelf!

Advertenties