Mysterie?

Niet langer een mysterie hoeft Mattheus 24:30 te zijn. Het nieuwe boek Parousia is onthullend.
Koop nu

sunlight-166733_960_720

 

Advertenties

Artsen begrepen er niets van!…

‘De artsen begrepen er niets van, die zeiden alleen maar: “Wonderlijk! Hoe is nu zoiets toch mogelijk en dat in Een moment?” In hun woonplaats Burgum was iedereen verbaasd, hoe dit dubbele wonder mogelijk was. Velen kwamen erdoor tot geloof. Het verhaal stond in een groot aantal kranten, en er kwamen radio-interviews. Terwijl ook op de regionale en landelijke tv velen het wonder van genezing zagen: hoe Thea uit de rolstoel stapte en Elly van vreugde danste na haar genezing.’
(- Bron: Gods plan met mijn leven door Jan Zijlstra.)

Visions of Jesus?

‘Muslims, Hindus and Sikhs say a vision of Jesus changed their lives and led them to believe in him. Christians and sceptics in the west say they too have had visions of Jesus that profoundly changed them. Is it possible, or were they just hallucinations? What difference does it make?

These questions have been investigated, and the answer may be more complicated than you expect.’
Lees hier verder: http://www.is-there-a-god.info/life/visions/

wiebe-visions

Overlast door…

Een theologische aanval is zinloos! Moslims vinden zichzelf nu eenmaal superieur MAAR dat vinden joden en christenen ook van zichzelf, wat hun Boek betreft!
Benader elkaar in en door de praktijk. Bespreek simpelweg zaken die hier en nu praktisch besproken dienen te worden. Zoals een barbecue, waar je behoorlijk last van kan hebben als buurman. Of het laat doorwerken in en aan het huis!… Waar lopen we echt in de praktijk tegenaan?…
Benader elkaar in liefde maar wees wel duidelijk.

frustration-1583655_640

Een nieuwe wereldgodsdienst?!!

Er bestaat een positieve onderstroom in de wereld, die bij velen niet bekend is. De media heeft daar weinig oog voor!

Islam, jodendom en christendom hebben hun wortels in de zegen van Abraham!
Ismaël is de voorvader van de Arabieren. Vanuit Isaak (ook een zoon van Abraham) ontwikkelde zich verder het joodse volk. En omdat Jezus een jood was, heeft ook het christendom op die manier zijn wortels in aartsvader Abraham!
Het ziet er naar uit, dat deze drie wereldgodsdiensten zullen samenvloeien door dat steeds meer moslims en joden Jezus (h)erkennen als de profeet, zoon en messias van God. Christenen geloven dat immers al! Maar in principe moslims en joden niet. Maar omdat steeds meer joden en moslims individueel openbaringen hebben van Jezus als de messias en zoon van God, zullen uiteindelijk op deze wijze onder Jezus christenen, joden en moslims elkaar de hand geven in en door liefde.
Joden die zich bekeren, Jezus aannemen, noemen zich vooral messiaanse joden. Sommige moslims worden christen, anderen blijven zichzelf gewoon moslim noemen en erkennen daarbij volledig Jezus!
Het verzet tegen Jezus is zinloos, omdat hij staat voor onze eigen relatie met God. God is de God der goden: ‘Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste,’ Psalmen 82:6*, zie het Oude Testament. Ook Jezus zelf wees hierop: ‘De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:  Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd  kan worden, zegt u dan tegen Mij,  Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?’ Bron: het Nieuwe Testament, Johannes 10:33-36*.
Er bestaat slechts Een zoon, Jezus herinnert ons eraan wie wij werkelijk zijn: een met de Vader, een met God. Door hem te erkennen, erkennen we onszelf,  ons ware zelf. In liefde zijn we allen een.
Een belangrijke bron van getuigenissen is het internet. Zie bijvoorbeeld www.sidroth.org en www.oneforisrael.org. En via YouTube! Ook bestaan er vele boeken over dit onderwerp, zoals de indrukwekkende getuigenis van een moslima, in haar boek De verscheurde sluier! En het bekende boek van de jood S. Telchin, Verraden!
Er is voorspeld, bekend bij moslims (Koran), joden (Tenach) en christenen (Bijbel) dat onder de messias vrede zal komen, in de gehele wereld! Het christendom en de islam zijn momenteel de grootste godsdiensten, het gaat hier om enkele miljarden mensen. Als de kern daarvan gaat branden, door liefde, komt vanzelf de verandering.
Een theologische discussie geeft geen uitkomst, wel liefde, zoals door Jezus uitgedragen! Wie hem ontmoet, ontmoet liefde. Een liefde die zo groot is, dat je zelfs in liefde bidt voor je vijanden. Tegenstanders ontmoeten elkaar in en door liefde. Er is Een God.
Dit is geen ideologie maar een uiteenzetting die gebaseerd is op ware gebeurtenissen, die enkel toenemen!

Foto: Het samenkomen van diverse rivieren.

(*HSV gebruikt voor bijbelteksten.)