Een nieuwe, andere godsdienst?

Er is een andere godsdienst in opkomst, onder de leiding van de Messias ontmoeten moslims, joden en christenen elkaar door liefde. De wortels van islam, jodendom en christendom gaan helemaal terug naar Abraham. Jezus is dus daar ook uit voortgekomen! Hij openbaarde zichzelf als de Messias al tweeduizend jaar geleden. Hij is sindsdien nimmer echt weggeweest.  Moslims, joden en christenen ervaren hem doormiddel van verschijningen, dromen en visioenen. Worden aangeraakt en worden geheeld. Zij leren een geheel andere liefde kennen, dan bijvoorbeeld liefde voor natie en gezin!

 

Meditatie en gebed

Mediteren heeft meer met gewaarzijn en verwerken te maken en gebed met gericht bewustzijn. Een beetje te vergelijken met het verkeren in de zijn-modus of de doe-modus.
Mediteren is de kunst van het nietsdoen en gebed de kunst van het iets doen.
Als er helemaal geen weg ergens meer naar lijkt te leiden, dan kan nietsdoen een uitkomst zijn of gebed!
Even helemaal nietsdoen. De staat van niet-weten.
Bij gebed weet je over het algemeen wat je wel wil, bijvoorbeeld: genezing.
Veel mensen hebben niets met gebed! Maar geloven daarentegen wel in Jezus als verlichte leraar. Maar hij bad!….
Gebed is ons innerlijk dialoog met God, het licht der wereld. Bij meditatie observeer je juist dat.
Aan de ene kant kun je helemaal nietsdoen. En is het goed simpelweg keuzeloos de feiten gewaar te zijn. Aan de andere kant incarneren we keer op keer om juist dat te doen, waarin we oprecht geloven wat bijdraagt aan een betere samenleving.

Overlast door…

Een theologische aanval is zinloos! Moslims vinden zichzelf nu eenmaal superieur MAAR dat vinden joden en christenen ook van zichzelf, wat hun Boek betreft!
Benader elkaar in en door de praktijk. Bespreek simpelweg zaken die hier en nu praktisch besproken dienen te worden. Zoals een barbecue, waar je behoorlijk last van kan hebben als buurman. Of het laat doorwerken in en aan het huis!… Waar lopen we echt in de praktijk tegenaan?…
Benader elkaar in liefde maar wees wel duidelijk.

frustration-1583655_640