Vrije wil?!

Je kunt wel  je bestaan op aarde beïnvloeden maar je hebt geen keuze betreffende het sterven zelf: we gaan allemaal dood! Hieruit blijkt dat er wel en geen vrije wil bestaat.
Gedachten zijn als zaden. En wat je zaait oogst je!
We hebben 60 tot 70 duizend gedachten per dag, wordt wel beweerd.
Als je maar genoeg aan zelfmoord denkt, kun je plotseling weleens uit het leven stappen!… Et cetera.
Daarom dat bidden ook nut kan hebben. Je geeft dan blijk ergens van!…
Ik las eens van een onderzoek bij studenten. De studenten die wel geloofden in een vrije wil, scoorden hoger met hun studie.
Zeggen dat alles vast ligt: is natuurlijk onzin!
Aan de ene kant geef je je over aan het leven: zwem je met de stroom mee!
Aan de andere kant blijf je alert: zodat je leven kan veranderen, door nieuwe gedachten en gevoelens. Voel ook wat je denkt. Geef blijk dat je graag bepaalde kwesties anders wil zien.
Soms liggen dingen vast, zoals ziekte en dood. Dat we mensen verliezen waarvan we houden.
Soms zeggen artsen: ‘Hier stopt onze wetenschap, het spijt ons! U moet zich er maar bij neerleggen.’ Maar dan zie je mensen toch nog genezen: omdat ze geloofden in de wil en macht van God!
…Laat je niet onnodig in een hoek drijven: er is altijd hoop. Wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God!

Advertenties

Verlichting komt niet alleen

Als je niet in relatie staat mis je een hoop, namelijk de confrontatie met jezelf als mens, wie en wat je werkelijk bent.
De liefde die we denken te bezitten kan gauw verloren gaan in een ruzie.

De Waarheid die we denken te hebben gerealiseerd kan gauw onderuit worden gehaald, tijdens een interessante en diepgaande ontmoeting.
Het gevoel dat we niet van de wereld zijn kan makkelijk overschaduwd worden door weer een nieuwe verslaving.
Het besef dat we niet het lichaam zijn kan makkelijk worden onderuitgehaald bij gebrek aan geld, inkomen.
We denken te makkelijk dat we wel of niet God zijn.
In relatie ontdekken wie we werkelijk zijn.
We negeren mogelijk te makkelijk de uiterlijke leraar, guru, swami, verlichte, gids, meester,… Of stellen ons te makkelijk afhankelijk op!
Kunnen we de ander ontmoeten zonder deze eigenlijk daarbij af te wijzen?
Kunnen we de ander ontmoeten zonder deze te willen claimen?
Als we in vrijheid elkaar ontmoeten kunnen we onszelf echt leren kennen.
Was Jiddu Krishnamurti geen leraar zonder luisteraars.
Schopte Osho niet tegen jouw, vele heilige huisjes aan?

Je kunt Krishnamurti namelijk geen gelijk geven en hem daarbij niet te volgen…
Je kunt Osho, als leraar en meester, namelijk niet afwijzen als je zijn werk niet echt kent.
We zijn slechts spiegels voor elkaar, hier en nu. Wat triggert hier jou namelijk het meest?
Alleen zijn is al-een-zijn.
water-lilies-3491870_640

Wat is non-dualiteit?

Als je nog overhoop ligt met jezelf, is er dan wel sprake van eenheid?
Als je steeds conflict zoekt met je omgeving, is er dan wel sprake van eenheid?
Of is eenheid het accepteren van alles wat is, zoals het is? Maar wie schiet daar dan mee op? Je buurman, je familie, je baas, d(i)e vreemdeling?
Is eenheid geen liefde en door liefde?
Het is opvallend hoeveel mensen genezen door vergeving, die anders waren opgegeven door artsen en ziekenhuizen. Zo ontmoette ik Jacolien Bakker, waarbij een oog blind was en een oor doof. Beiden beschadigd. Haar artsen konden er niets mee, na veel geëxperimenteer!… ‘Sorry, we kunnen je niet helpen!’
Toen ging ze naar een genezingsdienst, van Jan Zijlstra, hier in Nederland. En werd op het podium direct genezen: een scheppend wonder vond plaats! Haar oog werd hersteld net als haar ene gehoor. Omdat ze haar hart openzette voor de allerhoogste liefde en bereid was echt te vergeven! Dit ging geheel spontaan, want ze kwam daar eigenlijk vanwege haar moeder, die geholpen moest worden… Ook Jan heb ik persoonlijk ontmoet en diverse andere mensen die genezen zijn op wonderbaarlijke manier.
Zo sprak ik met Lies:
Lies werd genezen van een enorm gezwel bij haar borst en arm, spierziekte en darm/buik klachten. Alles in 1x.
Zij vertelde me dat er gesneden moest worden in haar lichaam (het was echter geen kwaadaardig gezwel). Lies zag dat helemaal niet zitten! … Toen wilde ze dood.
Maar een stem zei tegen haar dat het allemaal goed zou komen. Als Hindoe volgde zij niet Jezus, want de stem bleek van hem te zijn. Vervolgens werd zij toen geleid om de teevee niet uit te zetten, die ‘toevallig’ aanstond maar te blijven luisteren. Daar verscheen toen ‘toevallig’ Jan Zijlstra op teevee en naar hem moest ze gaan: daar werd ze genezen!
Jacolien Bakker is een heel bekend ‘geval’ geworden. Zo is een ziekenhuis in Groningen een onderzoek begonnen. En doet de huisarts Dick Kruijthoff samen met de VU onderzoek naar ge-bedsgenezingen.
Ja, het klopt je hoort weinig of niets over dit soort zaken in de media, die jou liever blijven volstoppen met oorlog, geweld en vluchtelingen… En ‘natuurlijk’ alles over president Trump e.d.
Zoals de Boeddha ook al verkondigde vijfhonderd jaar voor Christus: ‘Haat verdrijft nimmer haat.’
Liefde is werkelijk universeel en de sterkst werkende kracht!

Vrienden van Jezus

Het heeft veel voordeel, een vriend van hem te zijn.
Je geniet dan meer genezing (geestelijk en lichamelijk) en bescherming in je leven.
Deze vriendschap gaat over liefde. Het staat niet voor zieltjes winnen.
Het gaat erom dat we elkaar echt herinneren aan de liefde in ons leven: vergeven we wel werkelijk iedereen, hebben we wel werkelijk het goede voor?
Hij zei: ‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief had.’ Ja, want heel veel mensen spreken over liefde…
Hij zei: Bidt voor hen die jou vervolgen. Zegen hen, die jou haten. Et cetera.
Ook de Boeddha zei vijfhonderd jaar voor hem: ‘Haat verdrijft nimmer haat.’
www.genezingswerk.nl

nature-3106213_640

The Real Reformation

Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Het ‘elfde gebod’ is: Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief had (heb).
Maar men maakt van Jezus liever een persoonlijk afgodsbeeld: Hij zelf – als persoon – moet de weg zijn!
De waarheid moet christelijk (een stuk uit de geschiedenis van de mensheid op aarde) zijn en niet universeel!
Maar… hij, Jezus/Yeshua verwees naar God als liefde. En wie niet van zijn naaste houdt, kan God niet kennen. Maar de kerk (christendom) weigert de uitspraak echt praktisch te vertalen, dus blijft hun statement: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door Hem!
Maar zulk een boodschap bevestigt juist de afgescheidenheid in de wereld. In de plaats deze echt aan te pakken.
‘The Real Reformation’ zit hem volgens mij in de vertaling naar het zogenaamde elfde gebod: Johannes 15:12.
En wie ziet tegenwoordig niet in hem, Jezus, het grote symbool van de liefde? Maar het lijkt erop dat de kerk Jezus tot haar persoonlijke eigendom heeft gemaakt – wat natuurlijk onzin is. Jezus was zelfs geen eigendom van het jodendom van des tijds.
Liefde zoekt iedereen , altijd en overal.
Ja, liefde is de enige weg tot God.
Liefde redt, redt de mensheid.

change-948008__340