Nathan, Zelfkennis

Mag jij wel…?

Toen Sri Ramakrishna (18 februari 1836 – Calcutta, 16 augustus 1886), sprak mensen aan die ergens een toespraak of een lezing gingen houden over God! ‘Meneer, u praat over God maar heeft u deze dan gezien, gerealiseerd?’ Als de reactie ‘nee’ was, dan vroeg Sri Ramakrishna: ‘Waarom houdt u er dan een lezing over?’
Hij vond dat deze sprekers meer kwaad dan goed deden, met hun zogenaamde God kennis.

Ik was eens getuigen van een gesprek tussen Alexander Smit en iemand die net een lezing/bijeenkomst had gegeven in het voormalig spirituele centrum de Kosmos, te Amsterdam. We stonden daar in de gang nog met zijn drieën. Ik hoorde Alexander toen zeggen, waarschuwen: ‘Er zijn mensen die je buiten of op willen wachten en in elkaar willen slaan: omdat je van jezelf beweert verlicht te zijn.’…
Ook Alexander zei over zoekers die Advaita-boeken lazen. Dat ze dat maar beter niet konden doen, zonder een verlicht leraar. Want deze boeken vormden dan enkel een geestelijk gevaar voor hun op! Want hun ego zou deze informatie, zogenaamde kennis, enkel gebruiken er sterker van te worden!…

Ook Christus bekritiseerde priesters en schriftgeleerden betreffende hun zogenaamde kennis van de Heer, God.
‘Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.’ – Nieuwe Testament, Mattheus 7:3-5.

(Foto: WikipediA – Ramakrishna.)

Nathan, Zelfkennis

Evolutie versus schepping?

Heeft God de wereld geschapen? Is de gehele natuur een uitvinding van ‘Onze Lieve Heer’?
Of is de zogeheten schepping een gevolg van langdurige evolutie?
Maar hoe zit het dan met onze geest, waarvan we allang weten dat het in staat is materie te beïnvloeden? Maar ook de materie beïnvloedt onze geest. Een gebroken been kan zwaar balen zijn, nietwaar?…
Zo lijkt het er toch echt op, dat de natuur/evolutie niet puur iets is van de materie. Of de natuur/schepping puur een gevolg is van de geest. Als er altijd al wisselwerking heeft bestaan, tussen deze twee: geest en materie. Dan kunnen we en mogen we Intelligentie (‘God’) niet uitsluiten. Is niet alles puur toevallig, dus ook niet jouw leven hier op aarde! 🙂

 

Nathan, Video, Zelfkennis

God in de Mens

Niet iedereen heeft God in zich.
Alleen je eigen bewustzijn herkennen als dat van iedereen, is: atman-Brahman. De druppel en de oceaan.
Maar de Heer in jezelf hebben, is weer een ander verhaal, dat beschreven wordt in de heilige boeken van India en ook in het Nieuwe Testament.
Wanneer je bewustzijn herkent als je ware zelf, wil dat nog niet zeggen dat je ook de Heer in jezelf hebt leren kennen of je moet met dat bewustzijn God bedoelen. 😉
Je kunt ook geloven dat je de Heer in je hebt, zoals christenen dat doen maar dat is nog geen realisatie!
De Heer daadwerkelijk zien, en dan ook ervaren in jezelf, lijkt ook een beetje op het verhaal van Jiddu Krishnamurti die begin vorige eeuw, naar voren werd geschoven door de theosofen als het nieuwe voertuig van de Wereldleraar, Maitreya.
Jezus zei dat ie een was met de Vader. En de Vader sprak ook tot hem, Jezus van Nazareth. Hij werd dan ook wel de zoon van God genoemd.
In 33 minuten bespreek ik zo’n beetje de ins en outs van dit onderwerp!

Nathan, Zelfkennis

De Komst van de Avatar

Wanneer komt God in ons wonen of realiseren we God in onszelf?
Johannes (NT) zegt hierover:
‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien,’.
In India, in de Bhagavad Gita staat het volgende:
‘Whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjun, at that time I manifest myself on earth.’
De Bijbel spreekt over de Logos en India over de Avatar (Sanskriet voor: God die neerdaalt).
In mijn ogen is de mens leeg, zonder enige betekenis totdat de Heer in hem of haar verwerkelijkt wordt.
Zen heeft gelijk als deze beweert dat de mens leeg is. Het is in mijn ogen beter te denken dat je niets bent dan iets, op die manier. God behoort geen idee te zijn.
Hoe kunnen we God ervaren als we nog vol zijn aan onszelf?

Afbeelding van nmoodley via Pixabay