Struikelen over de Zoon van God

Sommige mensen doen dat, zoals joden en moslims: God is One, dus heeft geen zoon.
Daar ben ik het mee eens. Maar… het zoonschap wijst volgens Psalmen (het Oude Testament) ook op de Messias! ‘De Gezalfde.’ Immers wordt koning David daar ook zoon van God genoemd! Hij was een gezalfde van God.
‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,’ Psalm 2:6-7.
Natuurlijk was David niet letterlijk de zoon van God maar de Heer noemde hem wel zo!…
De joden verwacht(t)en na Mozes en David nog een grote gezalfde: zeg maar een kruising tussen Mozes en David! Een profeet en koning.
En de nodige joden in de tijd van Jezus herkenden hem als deze gezalfde, zoon van God. De nieuwe David, zogezegd!… Maar de geestelijke joodse macht, erkende hem niet en veroordeelden ook de woorden van hem: ‘Ik en de Vader zijn een.’ Daar zouden ze in India wel raad mee weten, met zulke uitspraken, nietwaar? Al duizenden jaren verkondigen de Indiërs deze filosofie van de eenheid met God, in de woorden van dat, atman en Brahman een zijn.
Goed, maar de joodse machthebbers rekenden met Jezus, zoon van Maria en Jozef af. Samen met de Romeinen joegen ze hem de dood in!

Toch zijn er tegenwoordig steeds meer joden in Israël en daar buiten, die Jezus (Yeshua) omarmen als God zelf of als de Messias!


(Tekening Pixabay.com)