Zelfkennis

Is een kwestie zelfstandig, geheel onafhankelijk, jezelf hier en nu observeren.
Niet door de ogen van Boeddha, Christus,… of een psycholoog.
Rechtstreeks in alle vrijheid jezelf observeren, ook zonder je eigen mening, jouw bundel van ervaringen, inzichten en kennis maar simpelweg direct.
Laat het verleden los. Laat ieder vorm van bemiddeling los. Zelfkennis is tijdloos.

diamond-500872_640

Advertenties

Wat is non-dualiteit?

Als je nog overhoop ligt met jezelf, is er dan wel sprake van eenheid?
Als je steeds conflict zoekt met je omgeving, is er dan wel sprake van eenheid?
Of is eenheid het accepteren van alles wat is, zoals het is? Maar wie schiet daar dan mee op? Je buurman, je familie, je baas, d(i)e vreemdeling?
Is eenheid geen liefde en door liefde?
Het is opvallend hoeveel mensen genezen door vergeving, die anders waren opgegeven door artsen en ziekenhuizen. Zo ontmoette ik Jacolien Bakker, waarbij een oog blind was en een oor doof. Beiden beschadigd. Haar artsen konden er niets mee, na veel geëxperimenteer!… ‘Sorry, we kunnen je niet helpen!’
Toen ging ze naar een genezingsdienst, van Jan Zijlstra, hier in Nederland. En werd op het podium direct genezen: een scheppend wonder vond plaats! Haar oog werd hersteld net als haar ene gehoor. Omdat ze haar hart openzette voor de allerhoogste liefde en bereid was echt te vergeven! Dit ging geheel spontaan, want ze kwam daar eigenlijk vanwege haar moeder, die geholpen moest worden… Ook Jan heb ik persoonlijk ontmoet en diverse andere mensen die genezen zijn op wonderbaarlijke manier.
Zo sprak ik met Lies:
Lies werd genezen van een enorm gezwel bij haar borst en arm, spierziekte en darm/buik klachten. Alles in 1x.
Zij vertelde me dat er gesneden moest worden in haar lichaam (het was echter geen kwaadaardig gezwel). Lies zag dat helemaal niet zitten! … Toen wilde ze dood.
Maar een stem zei tegen haar dat het allemaal goed zou komen. Als Hindoe volgde zij niet Jezus, want de stem bleek van hem te zijn. Vervolgens werd zij toen geleid om de teevee niet uit te zetten, die ‘toevallig’ aanstond maar te blijven luisteren. Daar verscheen toen ‘toevallig’ Jan Zijlstra op teevee en naar hem moest ze gaan: daar werd ze genezen!
Jacolien Bakker is een heel bekend ‘geval’ geworden. Zo is een ziekenhuis in Groningen een onderzoek begonnen. En doet de huisarts Dick Kruijthoff samen met de VU onderzoek naar ge-bedsgenezingen.
Ja, het klopt je hoort weinig of niets over dit soort zaken in de media, die jou liever blijven volstoppen met oorlog, geweld en vluchtelingen… En ‘natuurlijk’ alles over president Trump e.d.
Zoals de Boeddha ook al verkondigde vijfhonderd jaar voor Christus: ‘Haat verdrijft nimmer haat.’
Liefde is werkelijk universeel en de sterkst werkende kracht!

The Real Reformation

Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Het ‘elfde gebod’ is: Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief had (heb).
Maar men maakt van Jezus liever een persoonlijk afgodsbeeld: Hij zelf – als persoon – moet de weg zijn!
De waarheid moet christelijk (een stuk uit de geschiedenis van de mensheid op aarde) zijn en niet universeel!
Maar… hij, Jezus/Yeshua verwees naar God als liefde. En wie niet van zijn naaste houdt, kan God niet kennen. Maar de kerk (christendom) weigert de uitspraak echt praktisch te vertalen, dus blijft hun statement: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door Hem!
Maar zulk een boodschap bevestigt juist de afgescheidenheid in de wereld. In de plaats deze echt aan te pakken.
‘The Real Reformation’ zit hem volgens mij in de vertaling naar het zogenaamde elfde gebod: Johannes 15:12.
En wie ziet tegenwoordig niet in hem, Jezus, het grote symbool van de liefde? Maar het lijkt erop dat de kerk Jezus tot haar persoonlijke eigendom heeft gemaakt – wat natuurlijk onzin is. Jezus was zelfs geen eigendom van het jodendom van des tijds.
Liefde zoekt iedereen , altijd en overal.
Ja, liefde is de enige weg tot God.
Liefde redt, redt de mensheid.

change-948008__340

Wie of wat is God?

Je voorstelling is niet God zelf. Ook niet je herinnering aan een ervaring van hem. Ook kan geen enkel boek hem bevatten. Ons denken is nimmer God zelf.
God is dat wat tijdloos is, zuiver, heilig, vol van goedheid, liefde, waarheid,… God geneest door zijn Aanwezigheid. Wij maken onszelf ziek, door te denken, te geloven dat het menselijk ego gelijk is aan God.
God is niet van deze wereld.
Wees als God, wel in de wereld maar niet van de wereld. Dat kan alleen als we volledig realiseren dat ons ware zelf God is.

nature-3294681_640