Krishna en Shiva

Shiva is het gezicht van advaita.
Shiva staat voor vernietiging.
Je kunt niet zeggen wat Dat is. Maar je kunt wel dat wegnemen wat Dat niet is. Neti neti.

Krishna staat voor aanbidding. Devotie. Bhakti.
Je geeft je over aan Hem.
Je hoeft niets te vernietigen.
God aanbidden als een persoon en niet als een abstracte waarheid.
‘Arjuna:
Mijn Heer! Wie zijn de besten onder uw toegewijden? Zijn het degenen die U trachten te kennen als een persoonlijk God of degenen die U als Onpersoonlijk en Onverwoestbaar aanbidden?
Shri Krishna:
Diegenen die hun geest vast op Mij gevestigd hebben, die Mij altijd eren met onwankelbaar geloof en concentratie; dat zijn de allerbesten.’- Bhagavad Gita 12:1-2.

Het gevaar is bij advaita, dat je alleen maar in je hoofd gaat zitten, alles mentaal wil benaderen.
Het gevaar bij bhakti is dat je je gezonde verstand niet meer wil gebruiken.

Nog niet heel lang geleden in 2013, bezocht ik in de maand van Shiva, India. Ik heb veel Shiva heiligdommen toen moge bezoeken.
Mijn weg is met Jezus geweest en nog erken ik hem als mijn geliefde leraar. Maar ik heb ook daarvan de beperkingen moge ondervinden. Hecht je nergens aan. Aan niets en niemand. Zonder daarbij het kind met het badwater weg te gooien!
Breng bhakti en jnana in balans.

8EBA028A-2D94-4544-A437-702CEB4A98D9

Advertenties

Bhakti versus jnana?

Je kunt van God houden en hem zijn toegewijd: bhakti.
Je kunt God willen leren kennen, de Waarheid willen realiseren: jnana.

Je kunt alles in het leven heel mentaal, verstandelijk proberen te benaderen. Misschien ben je mogelijk bang om controle te verliezen. Je zult weinig of niets hebben met spirituele leraren die van hun discipelen een zekere verering verwachten.

Het kan zijn, dat jij helemaal niet God wil leren begrijpen maar enkel ervaren, dichtbij hem zijn. Dat kennis van hem helemaal niet jouw doel is. In ieder geval niet het hoofddoel. Je hebt geen moeite om devoot te zijn. Zelfs geen moeite om de leraar als God zelf te zien.

Als je kijkt naar verhalen van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad, dat sta je versteld van hun devotie! De meeste nuchtere… de volkomen atheïst… de wetenschapper…. de zondaar… e.d. voelen zich plotseling geheel heel persoonlijk aangeraakt en aangetrokken door een licht, dat volgens hen ook liefde is!
Hieruit spreekt dan ook duidelijk bhakti! Maar kan bhakti zonder de kennis van God? Leert men niet juist, ook bij een BDE meer over God?… Eerst had je geen kennis, inzicht van hem.
En kan inzicht zonder devotie. Kun je alleen goed functioneren door kennis, inzicht? Houd je immers ook niet van de natuur? Naast dat je er misschien alles van wil weten.
Wil je naast liefde voor je kinderen ook niet ze echt kennen?

Volgens mij gaat het bij volledige zelfkennis om jnana en bhakti.
Ik heb geen moeite met mensen die zeggen te geloven in een persoonlijke God.
Ik heb ook geen moeite met mensen die puur door inzicht tot zichzelf willen komen.
Maar ik heb wel moeite met eenzijdigheid en fanatisme.

76C3BE16-50BF-4201-9B63-30C2697D47A9.jpeg

De Mens van Inzicht

Als jij denkt dat je onderdeel uitmaakt van al je gedachten, gevoelens en fysieke sensaties, dan is jouw ‘ik’ sterfelijk, nietwaar?
Beperkt tot dat wat je waarneemt.
Maar… is dat een feit of slechts een illusie?
Je kunt immers zoveel denken, nietwaar?
Laat staan, dat ‘ik’ in werkelijkheid geen onderdeel vormt van… In werkelijkheid nergens aan onderworpen is.
Velen geloven dat bewustzijn het product is van het brein. Dus geen zelfstandig bestaan heeft.
Ik erken dat denken en brein wel degelijk een zijn maar bewustzijn zelf gaat verder dan het denken, voelen en het brein!
Je bent geen brein maar hebt een brein.
Je hebt geen bewustzijn maar bent bewustzijn.
‘Ik’ is meer dan denken,…
Bewustzijn is als een kosmische oneindige spiegel.
Het weerspiegelt alles zoals het is: ‘jouw’ haat, jouw jaloezie, jouw passie, jouw verdriet,… ‘Jouw’ pijn, jouw behoeftes,… Deze spiegel verzet zich tegen niets maar hecht zich ook aan niets.
In werkelijkheid ben jij vrij van alles. Wel in de wereld maar er niet van!
Goed, dit kan een geloof zijn, een nieuw idee, een ander concept!… Maar dat is hier niet de bedoeling van mijn schrijven. Nee, je kunt dit volledig realiseren. Direct zien. Feitelijk, dat ‘ik’ nergens deel van uitmaakt. Zonder op die manier een centrum te vormen, een centrum van conflict: Ik en de wereld!
Dat wat je werkelijk bent, is niet in conflict met dat wat waargenomen wordt. Er is geen ego (denken verzet zich ergens tegen of hecht zich ergens aan). De geest die denkt zelf het ‘ik’ te zijn, is het valse ik, het zogenaamde ego. Dat wat je werkelijk bent, denkt niet, heeft geen zelfbeeld.
Als het ‘ik’ gerealiseerd is, dan is er direct inzicht. De geest leeft dan niet langer in de illusie door het denken. De geest is gericht op feiten. En het is een feit, dat jij reeds vrij bent.
De mens van inzicht, is de mens van zelfkennis. Dat’s alles.

orchid-2870409_640

Asociaal

Niet de andere bewust willen zijn.
Bijvoorbeeld, je zit in de trein luidruchtig te bellen en je denkt helemaal niet aan de andere reizigers. Je doet net of dat je thuis alleen zit te bellen. Volgens mij is dit een vorm van dualiteit!
Zo kun je ook kijken naar het dierenleed in de wereld. Het enkel je eigen behoeftes bewust willen zijn en niet zien dat aan een stukje vlees wel degelijk leed van een ander levend wezen verbonden kan zijn.
Goed, komen we dan hier weer uit bij nog meer leefregels?
Liever niet. Gewoon leren zien dat je niet alleen hier leeft op deze aardbol. Dat is simpelweg ook gewoon een feit, nietwaar?

hands-600497_640

Shit Boeddha!?…

Door de Boeddha ben ik gaan zoeken naar verlichting. Naast werk, een gezin, hobby’s, gezondheid,… moet je dan ook nog eens jezelf kennen, wat een ramp!
En als je eenmaal geroken hebt aan ‘de verlichting’ dan blijf je zoeken, poetsen, schaven,… en dergelijke.
Het lijkt wel op een echte goudkoorts. Iemand zegt dat ie ergens, daar, iets heeft gevonden en met ze allen verwaarlozen we dan ons gezin, werk, gezondheid,… en dergelijke om iets ook te zien van dat goud, wat ons rijk moet maken!…
Niet meer geloven, zit er dan niet meer in!
Je bent aangestoken!
Natuurlijk raken mensen teleurgesteld, omdat de vondst uitblijft of enorm tegenvalt.
Je kunt natuurlijk van je geloof afvallen. En daarentegen weer volop gaan geloven in werk, gezin en geld.
Maar de diehards zullen nimmer opgeven!
Maar als niemand ooit was begonnen over die verlichting, was jij er dan wel aan begonnen? Als niemand het wiel had uitgevonden, had jij het dan wel gedaan?…
Roept het leven niet op tot vragen, als waarom en wie ben ik?

We zijn allemaal zonen en dochters van het bestaan dat leven heet.
We kunnen verdrinken in het moeras en eruit weten te klauteren, alleen en met ze allen.
Het is in mijn ogen goed om elkaar te blijven herinneren waar het werkelijk omgaat hier in dit leven.
Ja, o.a. de Boeddha blijft me eraan herinneren of ik het wil of niet.
Het moment van de grote vraag, is niet meer terug te draaien.
Bij het leven behoort dan ook zelfkennis.
Bedankt Boeddha!

zen-178992_640

‘Verlichting bestaat niet!’

Als dat zo is, ben je overgeleverd aan een goed pensioen of niet. Aan gezondheid of niet. Aan een leuke relatie of niet. Aan een land zonder oorlog of niet. Enzovoorts.
Als verlichting niet bestaat, dan is inderdaad geld god! Want geld en macht regeert de wereld.
Als er niet iets bestaat, wat niet van deze wereld is zijn we allen slaven van onze gedachten, gevoelens en brein.
Als verlichting/moksha/nirvana/zelfrealisatie/… een volstrekte illusie is, is wetenschap de nieuwe godsdienst met psychiaters als hun priesters! Het brein als onze ziel!…

pixabay.PNG