Disclaimer

Ik ben niet Jezus!
Hij is in mijn ogen een uniek wezen, van en in God.
God herhaalt zichzelf niet, in mijn ogen, met andere woorden: je hebt maar een Boeddha, een Christus, een Krishnamurti, een Krishna, een Socrates,…

‘Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!
Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,’ – Jezus in het evangelie van Mattheus 24:23–26.