Divine Healing

Goddelijke genezing:
Nu kun je niets hebben met goddelijke visioenen en/of krachten. Ze verwijzen naar het land van fabels! Of alles het liefst geheel en al psychologisch bezien in de plaats in het licht van God en eeuwigheid. Nu kan ik oneindig de Bijbel gaan aanhalen of een ander oud geschrift, heilig boek. Maar laten we eens een sprong in de tijd doen en gaan naar 1948 en de jaren daarna tot 1976. In die tijd scheen de evangelische ster van Kathryn Kuhlman in Amerika. Zij werd enorm bekend door de wonderbaarlijke genezingen die in en rond haar dienst plaats hadden! Ik beschrijf hier in het kort zo’n wonderbaarlijk verhaal*, van menselijk leed en radicale plotselinge genezing: In de jaren zestig gaf Donald Shaw – uit medelijden en hoop – het zeer populaire boek ‘Ik geloof in wonderen’ (die hij zelf ook had geleend) aan zijn buurman Harold Selby, eens zo vitale jonge man, die dan met twee stokken loopt, vanwege multiple sclerose. Blijkbaar slaat het boek aan en gaat Harold naar Pittsburgh, Pennsylvania om daar een genezingsdienst van Kathryn Kuhlman in Carnegie Hall te bezoeken. En hij wordt genezen! Het boek dat deze genezing beschrijft bevat vele getuigenissen, door mensen zelf geschreven. Als je nog verder in de tijd terug gaat stuit je op Smith Wigglesworth (1859 – 1947) waarvan tegenwoordig nog steeds boeken gedrukt worden. Hij had een enorme bediening. Net als bij Kathryn deden zich bij hem de grootste wonderen voor. ‘Wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God.’ … Via http://www.SidRoth.org vind je getuigenissen over deze twee grote (e.a.) gebedsgenezers.

Hier in Nederland is vooral Jan Zijlstra bekend, sinds 1998 brak hij hier echt door! Zijn lijfspreuk is: ‘Ga richting Jezus, ga richting het wonder.’ Chandra en ik hebben zijn diensten bezocht en diverse wonderbaarlijke getuigenissen gehoord, rechtstreeks uit iemands eigen mond. Tijdens zijn genezingsdiensten werden de volgende wonderen verricht betreffende: losstaande C2 nekwervel; vergevorderde ziekte van Lyme; ernstige rugklachten door beschadigde wervels; gevolgen van ernstige hartinfarcten; verrotte knieën; ernstige voedselallergie; leverafwijking; ernstig hartprobleem; fibromyalgie, dystrofie en ME; longkanker veroorzaakt door asbest; gezwel, de tumor aan de tong in de keel; bekkeninstabiliteit en halfzijdige verlamming; blind oog en een doof oor; borderline syndroom; erfelijke bloedziekte; ernstige hartproblemen; zeer ernstige diarree; ernstige verslaving; spierziekte ALS; spierdystrofie; beschadigde wervels en organen; verlamming; longkanker; ziekte van Crohn; ziekte Scheuermann; ADHD en PDD-NOS; reuma;… Ook waren we zelf getuigen van diverse wonderen!…

‘De lichamelijke genezing echter is altijd ondergeschikt aan de geestelijke genezing. Gods genezende kracht kan niet door iemands lichaam gaan, zonder dat diens persoonlijkheid veranderd wordt, zonder dat er iets in het innerlijk gebeurt. Dit is immers het belangrijkste en grootste wonder.’ – Kathryn Kuhlman. Lijst van bekende hedendaagse en vroegere goddelijke genezers: Smith Wigglesworth, Sid Roth, Jan Zijlstra, Kathryn Kuhlman, Andrew Wommack, Bill Holzinger, Torben Sondergaard, Randy Clark, Lil de Fin, Jack Coe, A.A. Allen, R.W. Schambach, James Gordon Lind, Thomas Lee Osborn, Marc Lawson, Curry Blake, Oral Roberts, Jezus, Petrus, John G. Lake, Martin Koornstra, John Alexander Dowie, Maria Woodworth-Etter,… en jijzelf! Sid Roth zegt altijd: Wat ik kan, kan jij ook en dan beter!