Gita & Evangelie

‘One who understands My divine appearance and activities never takes birth again after giving up this material body. He comes to Me, O Arjuna.’ – srimadbhagavadgita.net/bhagavad-gita-chapter-4-verse-9.
‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.’ – herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/14#2.

Hier gaat het over de hemelse onsterfelijkheid van de mens, die loopt niet via onszelf maar via de Heer!…

‘Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt, o afstammeling van Bharata, op dat moment daal Ik Zelf neer.’ – vedabase.io/nl/library/bg/4/
‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’ – herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/1

In het Oosten heet zo’n neerdaling: Avatar.
In het Westen: Logos!
Beide geschriften (Bhagavad Gita en het Nieuwe Testament) spreken, getuigen van God als (of in de) mens!

‘Dwazen bespotten Me wanneer Ik neerdaal in een menselijke gedaante. Ze kennen Mijn transcendentale aard niet als de Allerhoogste Heer van al wat bestaat.’ – vedabase.io/nl/library/bg/9/
‘Het gebeurde op een van die dagen, toen Hij in de tempel het volk onderwees en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan.
En zij zeiden tegen Hem: Zeg ons met welke bevoegdheid U deze dingen doet, of wie het is die U deze bevoegdheid heeft gegeven.’ – herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/20

Wat valt er te zien aan een gewoon iemand?: Krishna was een wagenmenner en Jezus een timmerman en toch spraken ze met gezag!…

‘De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Zij die hun geest op Mijn persoonlijke gedaante concentreren en Me altijd vol transcendentaal vertrouwen vereren, beschouw Ik als het volmaaktst.’ – vedabase.io/nl/library/bg/12/
‘En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.’ -herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/10#40

Het in goed gezelschap verkeren! De zogenaamde guru of leraar is van groot belang. En je hoeft niet in slaap bij hem of haar te vallen: wees alert (dat leerde ook de Boeddha). Het is namelijk een wakker gezelschap!