Healing!

  • Geloof je in God?
  • Geloof je, dat alles mogelijk is bij God wat niet mogelijk is bij mensen?
  • Schrijf dan naar groeprozenhart@xs4all.nl
    Gebed voor Genezing – video:
    https://youtu.be/yNLS7jN11bw