Gebed

Hoe groot ook jouw probleem is Zijn genade is groter!
Wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God!

  • Bid rechtstreeks tot God.
  • Heb geen voorstelling van hem.
  • Bid vanuit je hart en met heel je wezen.
  • Weet, dat hij iedere gedachte, gevoel en handeling van jou kent.
  • Wees openhartig.
Advertenties