Loof Jezus

Ik prijs Jezus!
Maar sluit ik daarmee bijvoorbeeld een Boeddha, Jiddu Krishnamurti, Krishna, Sri Ramakrishna, Ramana Maharshi, et cetera uit? Ben ik tegen Mohammed en de Koran? Heb ik niets met de Mozes van het Oude Testament?…

Samen met Chandra bezocht ik India en Israël. Kennen we vrij goed andere geloven! Ook hier in het Westen heb ik vele geloofsstromingen bestudeerd. Was ik bijvoorbeeld drie dagen intern (te gast) bij de Hare Krishna in Amsterdam.
En bestudeerde ik bijvoorbeeld de Narconon-cursus van Scientology.

Maar de krachtigste leermeester is Jezus van Nazareth in mijn leven. Dat had natuurlijk ook anders kunnen zijn, als ik bijvoorbeeld geboren was in Thailand! Waar de Boeddha het lichtende voorbeeld is.

Wat bijzonder aan Jezus/Yeshua/Christus/… is, dat een eeuwen oude voorspelling in vervulling ging bij zijn komst zo’n tweeduizend jaar geleden. De profeten van het joodse volk Israël voorspelden de komst van een groot mens, de Messias, die heil zal brengen voor hen en alle andere volkeren hier op aarde. Dat deze Messias met zijn aanwezigheid vrede zal betekenen voor alle volken!…
Je ziet dat zijn geestelijke aanwezigheid sinds zijn fysieke afwezigheid niet kleiner maar groter is geworden en dat steeds meer mensen volledig accepteren met hun hart en geest: dat goddelijke liefde de weg is.
In mijn ogen hoef je geen christen te zijn maar kun je ook bijvoorbeeld als moslim dat begrijpen: dat haat nimmer haat verdrijft. Dit inzicht en deze ervaring zal uiteindelijk ons allen veranderen!

Het is dus niet mijn boodschap dat mensen zich bekeren tot Jezus maar hem leren zien en accepteren als Gods liefde of vingerwijzing ernaar.
We kunnen allemaal liefde ontkennen of juist ontdekken in ons leven.