Mijn visie op Jezus

‘Slecht bent u, bijbelgeleerden! U houdt de sleutel tot des ware kennis voor de mensen verborgen. U hebt zelf de deur daartoe niet geopend en u houdt ook anderen tegen binnen te gaan.’ – Lucas 11:52

 • Ik zie Jezus als onze oudere broeder. En zijn we aan hem gelijk of juist niet?… Zie ook video of audio hierover!
 • Jezus van Nazareth is in mijn ogen niet God zelf.
 • God openbaarde zich in en door Jezus.
 • Ik geloof oprecht dat hij de Messias was en is van Israël.
 • Ik zie Jezus als een – teacher – poort naar God.
 • Ik geloof, ik denk niet dat hij fysiek terug zal komen.
 • Jezus is nimmer echt van ons weggeweest.
 • Ik geloof in veel wonderen van hem maar niet in alle, zoals het fysiek lopen over water.
 • Jezus staat vooral voor liefde, goddelijke liefde. ‘Liefde is de weg, de waarheid en het leven.’
 • Ik geloof dat Jezus niet aan politiek deed en ook niet geloofde in geweld.
 • Ik denk niet dat hij getrouwd is geweest.
 • Ik geloof dat zijn opstanding uit de dood te maken heeft gehad met het uitstorten van de Heilige Geest.
 • Ik geloof niet dat hij fysiek naar de hemel is gegaan.
 • Ik geloof dat zijn wederkomst door zijn discipelen zelf zal plaats hebben. De goddelijke liefde die zich door hen zal manifesteren in de praktijk.
 • Ik geloof in het oordeel, de opstanding en het ontmoeten van Christus, als wij het lichaam afleggen.