Mijn verhaal

Er is Een God, Een Waarheid.
De aarde is niet plat en rond.
4 + 4 = 8 en niet 9.
Een mening is nog geen waarheid. Een idee nog geen feit.
De zoeker is het gezochte: weet wat je vindt!
Van alles is liefde het belangrijkste.
Liefde is universeel, niemand kan zeggen dat zij niet bestaat. Niet belangrijk is.
Ik heb niets met drugs (verslavingen van welke soort ook).
Ik heb niets met haat en geweld. Politiek kan daarom onmogelijk de weg zijn.
Wij zijn zelf verantwoordelijk, iedere persoonlijke transformatie is een belangrijke stap naar een andere wereld!
Je hebt geen leermeester nodig tot dat je hem of haar wel nodig hebt. Een oprechte zoeker en (opr)echte leraar zijn een.
Er is Een God.
Welke vorm je ook aanbidt, het is niet God zelf. Omdat God boven iedere vorm verheven is.
Richt je rechtstreeks tot God of luister naar je leraar, wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet. In God zijn we allen een.
God, het licht in de wereld, opereert o.a. door zijn engelen. God is geen een of andere theorie. Oneindig veel mensen hebben door een BDE, door de eeuwen heen getuigd van Licht.
Jouw verlichting getuigt van God zelf, anders is het geen verlichting.
God is al het goede in de wereld: licht, liefde, waarheid, genezing, gezondheid, gerechtigheid, eerlijkheid, barmhartigheid, gulheid, vrede, genade,…
Er bestaat maar Een licht. Licht verlicht. Of dat je nu een boeddha bent of een christus,…
Haat is nimmer de weg, uitweg.
Ik houd van God omdat hij van mij houdt en we beiden een zijn. God ontmoeten is jezelf ontmoeten. Door Jezus/Yeshua te volgen leerde ik God kennen. Geen theoretische God.
Jezus is voor mij niet God zelf. Maar het kan zijn dat je niet om hem heen kunt om tot God zelf te komen. God openbaart zich door Jezus/Yeshua.
Door Jezus als de Zoon van God te zien, zie je tevens jezelf als kind van God. Jezus afwijzen is jezelf afwijzen.
‘De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk,
maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:  Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd  kan worden, zegt u dan tegen Mij,  Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik  gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?’ (Herziene Statenvertaling: Johannes 10:33-36.)
‘Zonen van God, huldig de HEER, huldig de glorie en macht van de HEER, huldig de heerlijke naam van de HEER, buig diep voor de HEER als Hij verschijnt in zijn heerlijkheid.’ (Willibrordvertaling: Psalmen 29:1-2.)

Advertenties