Semeion

‘Semeion (Grieks voor teken) is samengesteld uit twee boeken die Nathan en Chandra in 2017 en 2018 schreven, Ahawah en Parousia. In het eerste deel wordt ingegaan op de goddelijke liefde, menselijke relaties en goddelijke genezing vanuit eigen ervaring en de dagelijkse praktijk. Het tweede deel zoomt in op al deze onderwerpen en brengt verdere verdieping, genoeg stof om over na te denken en te praten! Veel leesplezier!
product_thumbnail
(Ook als e-book!)

Advertenties

Parousia!

Dit nieuwe boek gaat over het christelijke dogma: Ik ben de Weg… En niemand komt tot God dan door Mij!
Ruim veertig jaar ervaring en inzicht beslaat dit boek!

rose-2101475_640

God is het Licht in de wereld

Zonder dit licht is er slechts duisternis.
De mens verlicht niet zichzelf. De mens verlicht zichzelf door zijn ontmoeting met God.
Deze ontmoeting is er altijd al geweest. God zocht en zoekt de mens. En de mens is op zoek naar zijn geluk.
God kan enkel direct gezien, ervaren worden. Zoek daarom God niet via drugs, rituelen, cursussen, et cetera. God spreekt direct tot jou of in het geheel niet. Je kunt beter deze stilte accepteren dan invullen met je eigen denken en middelen.
God is Geest en dient in geest en waarheid gezocht te worden. (Zie Johannes 4:23.)
Het is belangrijk om te weten:
‘God is goed.’
‘Wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God.’
‘Gods genade is oneindig groter dan ons probleem.’
God is heilig, rein, rechtvaardig, waarheid, liefde, wijsheid, genezing, licht, verlossend, vol van genade,…
God staat voor dat wat we als goed en zuiver ervaren in ons leven. God is een levende God, omdat hij de levens van mensen verandert. Hij is hier en nu. Zijn beloftes zijn waar en waarachtig.
God openbaarde zich op een volmaakte manier door de mens Jezus/Yeshua tweeduizend jaar geleden.
De theologie van joden, moslims en christenen is nimmer belangrijker dan de ontmoeting in liefde. Naastenliefde is wat Jezus leerde. (Zie Johannes 13:34.)
God is een ‘jaloerse God’. Dat houdt in: dat God niets en niemand naast zich duldt! Hij wil dat we hem echt geheel en totaal zoeken. (Zie Lukas 4:8.)
Om met God te leven behoor je je af te keren van je oude en beperkte leven. Je dient opnieuw geboren te worden, zodat hij je als zijn kind kan aanvaarden. Zodat hij door jou kan werken met zijn Heilige geest. (Zie Johannes 1:13 en Lukas 9:2.)
Geen tempel, kerk, synagoge, moskee,… kan belangrijker zijn dan ons contact met hem, hier en nu.
Accepteer hem niet door boeken en bemiddelaars maar rechtstreeks. God is een levende God.
Zonder God leeft de mens enkel met zichzelf, zijn eigen wijsheid. Goddelijke wijsheid en genezing zijn van Hem.
God is ons ware zelf. In hem vinden we verlichting. Wat we van hem krijgen kost niets en we geven het om niets weg. (Zie Handelingen 8:20.)
Niets en niemand is belangrijker dan God. Daarom dienen we hem te zoeken boven alles. Dan kan hij ons leven verlichten.

cropped-sunrise-1756274.jpg

 

Zelfhulp en verlichting

Begin een nieuw leven, innerlijk.
1-A: Wees bereid om je even af te zonderen. Ga dan op je knieën en spreek al je vergissingen uit, dat wat je fouten in je leven zou kunnen noemen. Maakt niet uit of dat deze al begonnen zijn in je vroege jeugd. Spreek ze allemaal uit! Je doet dit hardop. Leg al je vergissingen in Gods hand. Vraag je daarbij niet af dat God een persoon is of niet. Vraag jezelfs niet af of dat JIJ kunt bewijzen dat hij bestaat! Vertrouw op het Licht der wereld. …Leg simpelweg alles in Zijn hand en vraag dan om totale vergiffenis!
1-B: Weet wel dat jou pas iets vergeven kan worden, als jij ook alles en iedereen vergeeft in jouw hele leven.
Ontvang dan de volkomen Zegen vanuit en in liefde, vrede en wijsheid!

old-man-2035427_640