Vriendschap en familie

De moeder van Ramana Maharshi probeerde hem te van overtuigen terug te gaan naar huis. Dat deed trouwens ook de familie van Jezus toen hij was begonnen met zijn geestelijk werk! Boeddha had zijn gehele familie verlaten, daaronder ook zijn vrouw met pas geboren kind!…
Ook JKrishnamurti had zijn familie (zijn vader) de rug toegekeerd, toen hij zich volledig in liet met de theosofische beweging die hem zag als het nieuwe voertuig van de wereldleraar!
Familie is het nest waarin je geboren wordt. Maar bewustzijn zelf behoort God toe!
Jezus vertelde dat zij die luisteren naar Godswil zijn – nieuwe – familie waren. En om hem te kunnen volgen moest je bereid zijn iedereen achter je te laten, anders zou je hem niet waardig zijn.
Hier gaat het niet om persoonsverheerlijking maar om de Waarheid. Als je God wilt realiseren, maak hem dan ook nummer een.
Zoek geen excuses, zoek geen uitvluchten: maar… Ga voor de Waarheid!
Toen een van Nederlands oudste spirituele boekwinkels – voormalige – Au bout du monde, aan de Singel in Amsterdam, de boeken van Bhagwan (Osho) begon te verkopen en daar in de etalage lagen met een foto van de meester voor op, dat diverse mensen enkel bij het zien ervan verkocht waren en richting Poona vertrokken! De nodige families bleven achter op die manier!… Er stroomden vele tranen, niet alleen van vreugde van de zoekers!…
Vriendschap met God, de verlichting, vraagt beslist om een radicale benadering en geen psychologische. Psychotherapeuten zijn netjes, vergeleken met ontwaakte mensen!… Zij zijn veilig. Je betaalt hen simpelweg! En dan is de klant koning.
Om die reden accepteerde JKrishnamurti dan ook vaak geen geld. Hij wilde geen invloed van de zoeker betreffende zijn werk.
Geld gaat niet samen met God. In deze wereld is geld wel van betekenis om bijvoorbeeld de gasrekening te betalen, nietwaar? Praktische zaken vragen vaak om geld.
Een leraar is onbetaalbaar, wat je hem of haar ook zult schenken. Ook Alexander Smit zei daar iets over: wil je me echt iets geven geef me dan jouw verlichting.
Maar in deze wereld lijkt het allemaal te draaien om familie en geld.
‘Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God.’…
Maar… Jezus, Boeddha, Ramana Maharshi,… trokken niet hun messen en zwaarden tegen de wereld. Maar bloeiden als mens in en door liefde. Zij wezen naar de maan!

bicycle-1822640_640

Advertenties

God en schepping

God heeft de wereld niet geschapen.
De wereld is er altijd al geweest.
Er viel altijd wel iets waar te nemen.
Het leven komt en gaat, de wereld komt en gaat maar… dat is altijd al geweest!
Het leven heeft in werkelijkheid geen oorsprong.
Natuurlijk zie je zonnestelsels komen en gaan. Melkwegen komen en gaan, et cetera.
Maar in de Oneindigheid was altijd al beweging!
De geest was er ook altijd al, net als leven wat we energie noemen. Zij hebben elkaar altijd beïnvloed.
Op die manier heeft God zich (mede)gebogen over het ontstaan van de planeet, die aarde heet.
Ik geloof in de evolutietheorie van Charles Darwin. Een man die zelf niet wist dat God nu wel of niet bestond.
Ik geloof ook dat de geest materie kan beïnvloeden. Denk maar aan het placebo-effect!
De geest heeft geen ontstaan gehad, net als materie/energie geen ontstaan heeft gehad.
Als wij van andere planeten komen, waar komen die planeet-‘bewoners’ dan weer van? Et cetera!… Er was altijd al sprake van leven in welke vorm dan ook. Ook bewustzijn was reeds het geval.
Boeddha leerde niet dat er geen God was maar hij geloofde ook niet in een schepper! Want dan zou deze God onderdeel zijn geweest van zijn eigen schepping! Dus onderworpen aan zijn eigen wetten!…
Bewustzijn is niet in conflict met de zogenaamde schepping. Er is leven in bewustzijn. En de denkgeest beïnvloedt het leven en het leven de denkgeest. Dat’s alles!

galaxy-2258217_640

Zelfrealisatie

Wat is het geheim van jezelf vinden?
Dat jij niet de wereld bent maar er wel in.
Dat je DAT bent, wat ook God wordt genoemd of ‘ik ben’.
Wanneer ‘ik ben’ opduikt, wat is dat dan?
Iets dat een onderdeel is van denken en/of lichaam?
Je kunt direct zien en ervaren dat ‘ik ben’ niet het denken en het lichaam is. Als je dit niet direct hebt gezien, niet echt hebt gerealiseerd, identificeer je je heel makkelijk met gedachten, gevoelens en het lichaam. Want het zelf kan zich er niet met zekerheid van onderscheiden!
Zelfrealisatie is geen een of ander geloof, is geen keuze. Zien is praktijk.
En wat de droomloze slaap betreft: kun jij jezelf herinneren dat je er niet was?
Het zelf is niet van deze wereld.
Niet alles is een. – Wel als je van de wereld bent! Want als je de bodymind bent ben je van deze wereld en zoals je weet is de wereld materie of wel energie. Dan is alles energie wat jij waarneemt. De bodymind en de wereld zijn een.
God is als de zon. De aarde kan de zon niet aan. De zon omarmt hoogstens op zijn manier de aarde.
‘Wanneer ge DAT gekend zult hebben, zult ge nooit meer in verwarring zijn; en O Arjuna! door de macht van die wijsheid zult ge al deze mensen zien als ware het uw eigen zelf en daardoor als Mij.’ – Bhagavad Gita 4:35.
‘Hij die de goddelijke waarheid omtrent Mijn geboorte en leven realiseert, wordt niet meer wedergeboren; en wanneer hij zijn lichaam verlaat, wordt hij één met Mij.’ – Bhagavad Gita 4:9.
Mensen die niet het zelf hebben gerealiseerd, denken hoogstens vanuit hun niet ontwaakte bodymind: zien de wereld nog altijd aan als zichzelf. Eenheid vinden zij door hun denken. En als een bepaalde ervaring! Het Zelf vertegenwoordigt geen tegenstelling: ik en de wereld. Maar is ook niet van de wereld! In God bestaat geen tegenstelling. Als je Niets bent, waar zit dan het verzet of de begeerte naar de(ze) wereld?
‘Ik ben’ is niet van deze wereld maar je kunt denken, geloven van wel maar dat is dan onwetendheid.

hoses-1033601_640

 

Zelfrealisatie

Hier een mogelijke checklist om het een en ander duidelijker te krijgen:
– Hoe zit het met jouw zelfrealisatie?
– Heb jij rechtstreeks gezien en ervaren dat je niet het denken bent en het lichaam?
– Als je dit niet direct hebt gezien, niet echt hebt gerealiseerd, identificeer je je heel makkelijk met gedachten, gevoelens en het lichaam. Want het zelf kan zich er niet met zekerheid van onderscheiden!
– Zelfrealisatie is geen een of ander geloof, is geen keuze. Zien is praktijk.
– Het zelf is bovenal zichzelf.

list-2828012_640

Denken

Je kunt er niet omheen, om je eigen denken of dat van een ander.
We zijn denkende mensen.
Dat denken net als geld niet gelukkig maakt is een feit maar misschien wel wat gelukkiger, want wie niet goed nadenkt kan behoorlijk vallen.
Denken is niet wat we zijn maar weerspiegelt wel onze relaties met anderen. In ons denken zien we de krankzinnigheid ten top!
Krankzinnigheid die je dan weer terug kunt vinden in de samenleving. In bijvoorbeeld Hitler Duitsland dachten mensen na hoe ze zo snel mogelijk van al die joden konden afkomen! Dit denken was natuurlijk ziek.
Onze geest kan ziek zijn. Net als ons lichaam kanker kan hebben.
Er zijn mensen die zeggen dat de geest niet ziek kan zijn. Maar over welke geest hebben we het dan?
De hele leer van Boeddha wordt weleens samengevat met: Het goede te doen, het kwade te laten en de geest te zuiveren.
Hoe zuiveren we onze geest?…
Door gevoelig te zijn voor wat is. De bereidheid te hebben om waar te nemen.
De mensen die bezig waren met het zogenaamde jodenprobleem, dachten slechts beperkt na. Wilden zien waarnaar ze verlangden.
Waar verlang jij naar, als je denkt aan iets of iemand?
Ons denken lijkt het spoor te volgen van onze verlangens en die kunnen behoorlijk afwijkend zijn!

Volgens de Boeddha was (is) verlangen dan ook de oorzaak van ons lijden.
Toen Jezus voor veertig dagen de woestijn in ging om te vasten, werd hij behoorlijk geconfronteerd met allerlei denkbeelden en verlangens. Boeddha koos voor zijn verlichting een rustige plek in de natuur onder een boom. Daar werd hij verzocht door Mara op diverse manieren. Net als Jezus zo’n vijfhonderd jaar later, weerstond hij de verzoeking met glans.
Het zijn onze verlangens die op hol kunnen slaan en ons mee kunnen voeren naar de diepste duisternis van het bestaan!
JKrishnamurti zei dat alle verlangens een pot nat zijn, ook onze verlangen naar verlichting. En wat gebeurt er als je niet meer verlangt naar de verlichting? Dan ga je volgens mij simpelweg waarnemen en gewaarzijn is juist jouw ware natuur. In dat gewaarzijn bestaat vrijheid, die niet gevonden kan worden met het denken. Het denken is een herhaling van zichzelf, het bekende, kennis, herinneringen en… verlangens!
Liefde, stilte, niets,… kunnen onze geest genezen: weer op het juiste spoor krijgen. Een spoor dat niet leidt naar de vernietigingskampen.

auschwitz-2709947_640