Het struikelen van priesters

Zowel de Boeddha als de Christus bekritiseerden de priesters in hun tijd. Omdat er ‘goede’ zaken door ze werd gedaan: ze verdienden behoorlijk aan het goedgelovige volk, die moesten betalen voor de offers, die alleen gedaan mochten worden door de priesters.
Later zag je dat ook weer in de kerk terug, die het goedgelovige volk door de aflaat uitmolk.
Boeddha bekritiseerde vooral het zinloze geweld dat dieren op die manier werd aangedaan!

Een zaadcel?

Vele miljoenen zaadcellen komen bij een vrouw binnen, na het orgasme van een man. Maar waarom niet eentje, die echt nodig is om het eitje bij de vrouw te bevruchten?
Wat ik begrepen heb: helpen al die andere zaadcellen die ene op weg zijn doel te behalen, nietwaar?
Christenen staren zich graag blind op Jezus om tot de Vader, God, te komen. Daardoor hebben deze gelovigen vele blinde vlekken. Zijn zij: ‘ Horende doof en ziende blind.’
Omdat zij niet geloven in een Boeddha, Osho, Jiddu Krishnamurti, Krishna, Lao Tse, et cetera.
Wees gerust je leermeester trouw!


‘Ik ben het licht’

Als je van jezelf getuigt, is deze getuigenis dan niet waar? Zoals de farizeeen tweeduizend jaar geleden tegen Jezus zeiden, omdat hij hardop beweerde het licht te zijn?
Omdat hij zelfkennis bezat, kon Jezus het zeggen: verdedigde hijzelf.
Ook zei hij, dat je door hem te volgen niet langer in duisternis zal wandelen!
(Johannes 8:12-14.)
Een echte guru, denk ik dan. Iemand die niet alleen zei dat hij een was met God maar mensen ook hoop gaf door velen te genezen van allerlei kwalen!

Mara

Mara, is de boeddhistische duivel die heerst over dood en verleidingen. Gautama de Boeddha zag onwetendheid en onze verlangens als het probleem.
In het Nieuwe Testament leiden onze zogenaamde onuitblusbare verlangens naar onze geestelijke dood. (Romeinen 6.) Jezus is dan ook daarin het symbool van onze geestelijke opstanding!

Struikelblok

Jezus zegt in Johannes 14:6: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Maar wat bedoelt hij daarmee werkelijk?
Dat iedereen christen moet worden om tot God te komen?
Was Mozes een christen dan? Of Abraham? Of Noah?… Of zelfs Johannes de Doper? Waarvan gezegd wordt dat de Heilige Geest al in hem was, toen hij nog in de moederschoot verbleef! (Lukas 1:14.)
Jezus leerde liefde omdat hij liefde was, de incarnatie van Gods liefde. En we kunnen enkel tot God komen dan door liefde!

Leraar van wijsheid

Zo zie ik Jezus, een leraar van wijsheid en verlichting! Voor de meeste mensen is hij de opgestane Heer!
Toen hij aan het kruis kwam, verloren de discipelen, de meesten, hun vertrouwen in hem. Hoe kon God dat namelijk toestaan? Ook de islam verkondigt deze visie!
Maar voor mij was hij al succesvol als mens van liefde en inzicht!
Zijn leringen zijn nog steeds revolutionair, nietwaar?