Leraar van wijsheid

Zo zie ik Jezus, een leraar van wijsheid en verlichting! Voor de meeste mensen is hij de opgestane Heer!
Toen hij aan het kruis kwam, verloren de discipelen, de meesten, hun vertrouwen in hem. Hoe kon God dat namelijk toestaan? Ook de islam verkondigt deze visie!
Maar voor mij was hij al succesvol als mens van liefde en inzicht!
Zijn leringen zijn nog steeds revolutionair, nietwaar?