Een cursus in wonderen

Koos Janson:
‘Een cursus in wonderen (ECIW) is een spirituele leerweg. Hij heeft de vorm van een boek, maar is echt een cursus. Hij leert je iets: wonderen geven en ontvangen. Het wonder waar deze cursus over spreekt is een innerlijke omslag. We kijken óf vanuit het ego (dus beperkt en feitelijk angstig), óf vanuit onze ware aard, liefde. Telkens wanneer we onze ego-kijk loslaten en kiezen voor liefde, noemt de Cursus dat een wonder. Het wonder is dus een nieuwe kijk.’
Lees verderhttp://koosjanson.nl/

 

Advertenties