De juiste instelling?!

Toen zij onderweg waren, dat Jezus in een dorp kwam. Een vrouw met de naam Martha ontving hem. Maria haar zuster zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar hem. Maar Martha had het heel druk met bedienen!
Toen vroeg ze aan Jezus, kan Maria niet mij komen helpen? Toen antwoordde Jezus: maak je niet zo druk Martha. Een ding is echt belangrijk en Maria doet dat. (Bron: Lukas 10.)

Afbeelding van Peter Pruzina via Pixabay