Mala of Kruis?

Bhagwan of Jezus?
Beiden meester. Beiden hadden leerlingen. Beiden werden vervolgd. Beiden hadden problemen met de organisatie om zich heen. Beiden schopten tegen vele heilige huisjes!

Is jouw meester beter dan de mijne of gaat het erom dat we werkelijk moeite doen om onze meester te begrijpen?
Of ben je tegen alle meesters en geef je Jiddu Krishnamurti gelijk. Hang je aan zijn lippen. En kijk je naar zijn video’s?
Zijn we niet altijd verbonden met hen, die werkelijk een licht zijn voor zichzelf?
Leer God kennen als jezelf. Durf te gaan door de ‘enge poort’.
Wat levert het jou op, iemand wel of juist niet te volgen: gaat het niet altijd om de praktijk?!

mala-kruis.png

Is Jezus God?

Kan een mens God zijn of openbaart God zich in en door de mens?
Het verheerlijken van een mens, heeft geen nut in mijn ogen! Maar het onderschatten van een mens ook niet.
Jezus getuigde van zichzelf, dat; wie hem had gezien de Vader had gezien. Zo, een was hij met Hem. Hij was in Hem en God in hem.
Mensen die Jezus als God ervaren is dus niet zo vreemd of verwerpelijk maar wel het blindstaren daarop, vind ikzelf.

Maar Een leraar

In India heb je guru’s en de satguru. Iedereen kan jouw guru zijn. De eerste guru is je moeder. MAAR… er is maar Een satguru, de ware! En dat is GOD.
In de Bijbel staat: ‘Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar Een meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters,’ sprak Yeshua/Jezus.

man-888591_640