Bekrompen

De kerk is en blijft bekrompen!
Ik vraag me af waarom God zoveel geduld heeft met de kerk?
Kerken en hun  voorgangers blijven hameren op deze tekst, waarom Jezus de enige weg tot God is:
Johannes 14:6 –
‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
Ze begrijpen niet dat Jezus naar de liefde verwijst:
Liefde is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door liefde.
Paulus zegt immers ook zelf in 1 Korintiërs 13:
‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.’