Verlichting is geen egotrip!

Er staat geschreven dat je je behoort te wijden aan God en je naasten. Dat je beiden dient lief te hebben.
Sommige zoekers lijken echter enkel God te willen Realiseren, realiseren als zichzelf. Maar hoe zit het dan met je naasten?
Ook het blindstaren op naastenliefde, is eenzijdig. Want hoe zit het dan met ‘Niets’, het heilige, het mysterie?
Uitschreeuwen dat je verlicht bent zonder je naaste, als jezelf te realiseren is beperkt.
Je naaste is meer dan je partner, kinderen of familie en vrienden. Je naaste is vooral hij/zij die je niet kent, en waaraan je eigenlijk geen boodschap hebt Maar God wel. De Heer is er voor iedereen. Zoals Jezus zegt over God: Wees volmaakt als Hem. Zoals de zon schijnt, opkomt voor goede en slechte mensen!