Verlichting

Kunnen we verlicht zijn zonder ‘God’ eerst te kennen? Kunnen we verlicht zijn zonder eerst het ‘nivana’ te kennen?
Bij het nirvana gaat het om het uitblussen van het zelf en bij God, dat niet jouw wil belangrijk is maar Zijn wil.
Verlichtig heeft niets met drugs te maken of medicatie. Ook niet met snoepen of alcohol.
Verlichting is ook geen zelfkennis uit een of ander boekje.
Verlichting is het vermogen naar binnen te gaan, bij jezelf, hier en nu. Zonder dit vermogen ben jij leeg als een kerkhof. Als jouw leven enkel bestaat uit verstrooiing ken je niet jezelf. Als jij een onbezield leven leidt, ben je van binnen dood.
Het kijken naar jezelf zoals God dat doet. Hoe kijkt God naar jou? En in het nirvana is er geen ‘ik’. Dan komen we uit bij: dat er enkel sprake is van gewaarzijn. Licht, verlichting.

buddha-862402_640

Advertenties

Verlichting is geen egotrip!

Er staat geschreven dat je je behoort te wijden aan God en je naasten. Dat je beiden dient lief te hebben.
Sommige zoekers lijken echter enkel God te willen Realiseren, realiseren als zichzelf. Maar hoe zit het dan met je naasten?
Ook het blindstaren op naastenliefde, is eenzijdig. Want hoe zit het dan met ‘Niets’, het heilige, het mysterie?
Uitschreeuwen dat je verlicht bent zonder je naaste, als jezelf te realiseren is beperkt.
Je naaste is meer dan je partner, kinderen of familie en vrienden. Je naaste is vooral hij/zij die je niet kent, en waaraan je eigenlijk geen boodschap hebt Maar God wel. De Heer is er voor iedereen. Zoals Jezus zegt over God: Wees volmaakt als Hem. Zoals de zon schijnt, opkomt voor goede en slechte mensen!