Boeddha en Christus

Boeddha leefde hier op aarde 500 jaar eerder dan Christus. Beiden leerden, dat: Haat nimmer haat verdrijft.

Advertenties

Verlichting

Ja, wat is verlichting. Want iedereen wil gelukkig zijn, niet waar?
Vooral in religieuze kringen betreft het de transformatie van de mens.
In relatie staan tot God of het realiseren van de Waarheid.
Voor de Boeddha was het nirvana, het uitblussen van het zelf.
Voor de Christus was het zijn eenheid met de Vader: ‘Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’
Tegenwoordig struikel je bijna over de verlichten hier in Nederland en hier buiten!
En ben jij al verlicht? En wat versta je er dan onder?