Zelfkennis

Yeshua (Jezus) is een directe verwijzing naar absolute zelfkennis.
Absoluut, omdat de leer van hem verwijst naar God zelf, ons ware wezen.
God roept ons, niet als hersenschim maar dat wat we innerlijk Zijn.
Ons verzet naar de kerk, de kerk leer en geloof, is nog te begrijpen maar niet ons verzet naar de grote leermeester zelf, Yeshua.
Wees daarom geen volgeling van een bepaalde kerk maar van hem zelf.
In het Evangelie van Thomas staan prachtige woorden van hem, zoals: ‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
Advertenties

Maar Een leraar

In India heb je guru’s en de satguru. Iedereen kan jouw guru zijn. De eerste guru is je moeder. MAAR… er is maar Een satguru, de ware! En dat is GOD.
In de Bijbel staat: ‘Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar Een meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters,’ sprak Yeshua/Jezus.

man-888591_640