Maar Een leraar

In India heb je guru’s en de satguru. Iedereen kan jouw guru zijn. De eerste guru is je moeder. MAAR… er is maar Een satguru, de ware! En dat is GOD.
In de Bijbel staat: ‘Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar Een meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters,’ sprak Yeshua/Jezus.

man-888591_640

Advertenties

Een Nieuwe Religie…

…daalt neer op aarde.
De Messias in gedaante, manifestatie van Jezus/Yeshua is onder ons! Moslims, joden en christenen ontmoeten hem in visioenen, dromen, en verschijningen. Ze zijn verbaast over de goddelijke liefde en absolute genezing van hun hart en lichaam. ZIJN aanwezigheid onder ons vernieuwt, geneest en brengt vreugde.