Jij bent het licht

Is Yeshua God?
Alles in de wereld is van God doordrongen. Hij wees daar op: Je bent een kind (zoon/dochter) van het licht! Ja, het licht zelf.
(Mattheus 5:14.)

Advertenties

Zelfkennis

Van alles is zelfkennis het belangrijkste. Belangrijker dan wetenschap, biologie, wiskunde,… Belangrijker dan liefde voor je land, natie, volk,… Belangrijker dan wonderen en genezingen, je leven.
Zoals Jezus al zei: ‘Wie alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
Jij bent het zout,… het licht,…
Hoe kun je immers de weg aan iemand wijzen, als jezelf nog zoekende bent?