Thomas evangelie

In het Nieuwe Testament staan vier evangeliën: Mattheus, Markus, Lukas en Johannes.
In de vorige eeuw werd er in de woestijn van Egypte, in een stenen kruik, het ‘vijfde’ evangelie gevonden. Een zeer oude kopie, een Koptische vertaling die teruggaat naar een in Grieks geschreven geschrift uit de eerste of tweede eeuw! Het bevat de woorden (leringen) van Jezus van Nazareth!
Toen ik dit evangelie voor het eerst las, kreeg ik meteen een andere kijk op Jezus. Meer de mystieke – innerlijke kijk – kant van hem werd toen zichtbaar voor mij!…