Vergeven

VERGEVEN EN VERGEVEN WORDEN!

‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’ – Jezus in Mattheus 6:14-15.