Visioen

Het Teken van de Mensenzoon

Gaat over een mysterie, geheimenis in Mattheus 24:30:
‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen.’

De gehele mensheid zal dit teken zien maar… een enkeling kent dit teken al. Vaak krijgen mensen vooraf zaken van God te zien!
Voor dat Jezus aan iedereen verscheen in Israël, tweeduizend jaar geleden, kende Johannes de Doper hem al. Hij bereidde de weg voor…

Nu, is dat Teken voor veel mensen, bijna iedereen, puur speculatief, nietwaar?
Thans praat ik graag met mensen hierover, omdat zij die kant van Jezus verder zullen leren kennen, door dat hemelse Teken.
Wat is dat Teken en wat zal het verder openbaren over Jezus van Nazareth, de Messias?