Visioen

Is Jezus de enige weg tot God, zoals door veel gelovigen wordt beweerd? Of is hij een toonbeeld van goddelijke liefde, Gods liefde hier op aarde voor iedereen?

‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen’ – Mattheus 24:30.
Door een goddelijke openbaring in juni 1976, mocht ik begrijpen wat dat teken is!

Met ander woorden: Jezus heeft helemaal niets te maken met de politiek van christenen!