Whois

In 1987 realiseerde, verwerkelijkte ik innerlijk God.
Niet dat God daar al was, ontdekte ik.
God is immers niet van deze wereld. Een idee of geloof van God, betekent nog niet dat Hij dan ook daadwerkelijk in jou is.
Hij daalde in mij neer, ervoer ik op 19 juni 1987!
Misschien herken jij je in Sri Krishna of Jezus Christus.
Als wij in werkelijkheid leeg zijn, zoals je zou kunnen realiseren door meditatie, is Gods aanwezigheid dus nog niet zo vanzelfsprekend!
Je zult je misschien afvragen, welke God erin mij afdaalde maar het was gewoon simpelweg ‘God’, de Heer. Zonder daar nog verder een specifieke naam en/of gezicht aan te kunnen verbinden.
In wezen voel ik me daarom dan ook sterk verbonden met joden en moslims, die ook niet op een specifieke manier spreken over God. Christenen daarentegen geloven dat Jezus God is. Maar voor mij was (en is) Jezus van Nazareth een grote verlichte leermeester. Mede dankzij hem (door zijn leringen na te volgen) kon ik God verwerkelijken in mijzelf, als mijn Zelf.
‘maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden,’ Jezus, in Mattheus 7:14.
Ik ben niet verbonden aan een bepaalde godsdienst of geestelijke richting! De Waarheid is en blijft universeel. Jezus, is net als – bijvoorbeeld – de `Boeddha een vinger die naar de maan wijst.
Ik geloof in de innerlijke verlichting van de mens. En benadruk daarbij dan ook: We zijn niet het brein maar bewustzijn zelf.
Juni 1987 bleek niet het einde te zijn maar het begin: ‘Hij’ is het begin van alles.