Woorden van genezing

Vereer alleen mij, de Heer, jullie God. Dan zal ik zorgen dat jullie eten en drinken hebben, en dat jullie gezond blijven.
Exodus 23:25

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede
Romeinen 8:28

Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.
Efeziers 3:20-21

De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag,
Deuteronomium 28:13

Elk woord van God is getoetst,
hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
Spreuken 30:5