Zelfkennis

Soms heb je een leermeester nodig om verder te komen in je leven. Dat kan zijn een boeddha of een christus. Niet een mens staat centraal maar God of de Waarheid die zich openbaart in deze mens, leermeester!
Het is ijdel of dom als je denkt alles alleen te moeten doen. Het gaat immers om een medemens die onderricht geeft. Mensen vormen met elkaar een familie!

Zelfkennis, gaat over dat wat innerlijk verlicht. Het Licht zelf. ‘Wie ben ik?’ Iedereen wil gelukkig zijn. Het is onze ware natuur dat daar antwoord opgeeft.
In Oost en West wordt gezocht naar zelfkennis, zoals men naar goud zoekt.
Het licht is nabij en niet ver weg.

Advertenties